Hållbarhet

Telia Cygate förlänger livslängden på datorer hos Mio

Telia Cygate och Mio i samarbete

Effektvärde

Livstiden på huvudkontorets och franchisetagarnas datorer kunde förlängas.

Mio är en välkänd svensk butikskedja för möbel och heminredning med mer än 70 butiker som hjälpt sina kunder sedan 1962 att inreda sina hem att trivas i och vara stolta över. Under hösten 2022 fanns ett behov av att uppgradera hela företagets datorpark, inklusive operativsystemen. När Mios IT-avdelning begärde in offerter fick de ett annorlunda lösningsförslag från Telia Cygate. Förslaget var att installera det mindre prestandakrävande operativsystemet Igel OS och behålla mycket av befintlig hårdvara, istället för att göra en full uppgradering till Windows 11.

Kort uppstartstid och snabb inloggning med tunna klienter

Igel OS fungerar i praktiken som en tunn klient och är i grunden skapad för att fungera bra tillsammans med fjärrskrivbordstjänster som Citrix DaaS, Azure Virtual Desktop och VMware Horizon.

Sparar energi och minskar koldioxidavtryck

En oberoende undersökning har visat, att när man byter operativsystem från Windows till Igel OS på samma hårdvara, sänker man samtidigt förbrukningen av el med i snitt 30%.

Telia Cygates lösningsförslag fokuserade på att förlänga livslängden på befintliga datorer genom att installera operativsystemet Igel OS som jämfört med Windows 11 har betydligt lägre krav på hårdvara och prestanda.

Tobias Larsson, CIO Mio AB
"Vi genomför just nu en framgångsrik utrullning av Igel OS på våra datorer och en av de största fördelarna butikerna upplever är att prestandan blivit bättre. Det är också helt i linje med vårt hållbarhetsarbete att förlänga användandet av befintlig datorpark med många år genom att använda Igel OS."

Tobias Larsson

CIO på Mio AB

Genom lösningsförslaget från Telia Cygate kommer datorernas livslängd att kunna förlängas samtidigt som uppstartstider och väntan vid inloggning i administrationssystem för lagersaldon med mera kortas. Genom att behålla en stor del av den gamla hårdvaran kan kostnader för nya datorer skjutas på framtiden. I dag har runt 600 av Mios 1 200 datorer fått det nya operativsystemet och utrullningen fortgår. Igel OS fungerar i praktiken som en tunn klient och är i grunden skapad för att fungera bra tillsammans med fjärrskrivbordstjänster som Citrix DaaS, Azure Virtual Desktop och VMware Horizon. Eftersom Mio har butiker på över 75 platser i Sverige, kan värdet som skapas av Igel OS i form av enklare administration och en bättre användarupplevelse heller inte underskattas.

En ytterligare fördel med bytet till Igel OS är att säkerheten förbättras. Plattformen har centraliserade funktioner för hantering och övervakning av IT-miljön som gör det enkelt att hantera konfiguration av enheter samt rulla ut uppdateringar och nya säkerhetspolicyer. Operativsystemets uppbyggnad gör också att användare inte har möjlighet att installera skadliga programvaror samt att skadlig kod försvinner vid en omstart av enheten. Det skapar både en ökad trygghet och högre driftsäkerhet.

Franchisekedja med driv

Mio ägs av de enskilda handlarna som driver butikerna inom Mios affärskoncept i samstämmighet med de lokala marknadernas skiftande behov. Inom Mio finns en stark entreprenörskultur och en öppenhet för att tillämpa smarta lösningar för hållbar utveckling. Ett exempel är att rationalisera inköp och datadrift. Med det perspektivet blir det naturligt att arbeta med den senaste IT-tekniken för att hitta lösningar som kan sänka kostnader för el och minska klimatpåverkan. Operativsystemet från Igel bidrar till ett minskat koldioxidavtryck eftersom befintlig hårdvara kan fortsätta användas under längre tid. Samtidigt finns möjlighet att optimera resurser inom IT-infrastrukturen och minska energiförbrukningen. En oberoende undersökning har visat att ett byte av operativsystem från Windows till Igel OS på samma hårdvara sänker förbrukningen av el med i snitt 30 %.[1] Sammantaget ger Mios val både kostnadsbesparingar och miljövinster.

Viss uppgradering av hårdvara

Viss hårdvara hos Mios nätverk av franchisetagare kommer att behöva uppgraderas för att sedan kunna köras med Igel OS i ytterligare upp till 10 år. Detta projekt har påbörjats, och Mio kommer centralt erbjuda att alla cirka 1 200 datorer ute i butikerna anpassas till Igel OS. Igel OS, till skillnad från Windows, innehåller enbart det väsentligaste som franchisetagarna och huvudkontoret behöver, vilket också förbättrar IT-säkerheten.

Operativsystemet Igel OS är så effektivt och minimalistiskt att det ryms på en USB-sticka och kan, vid behov, köras direkt från stickan. De flesta datorer som används är så kallade tunna klienter som innehåller exakt de programvaror Mios medarbetare behöver för att kunna kolla lagersaldo, leveranstider och kunddata. Tiden det tar att logga in på dessa klienter har sänkts till en tredjedel. Vad som förut i praktiken tog 20 sekunder kan nu med Igel OS göras på 7 sekunder.

På Telia Cygate finns god kompetens rörande Igel OS. Simon Binder, Arbetsplats & Säkerhetsarkitekt på Telia Cygate, är en av de som arbetar med kunden Mio. Simon är också en uppskattad föreläsare som brukar prata om fördelarna med Igel OS. Telia Cygate är en av Igels sju högst certifierade partners i världen.

Gör skillnad för kundupplevelsen

För Mios egna kunder kommer implementationen av Igel OS i första hand märkas genom att butikens personal får ett ännu bättre stöd och kan vara ännu mer fokuserad i den värdefulla kunddialogen. Data om vad som finns i respektive butik speglas även ut mot kund på www.mio.se där man loggar in via Bank-ID och kan skapa en personlig profil. På sajten kan man sen boka tid med säljare i butik eller kan se om en vara/möbel finns hemma i butiken eller om man så vill, beställa något och få det levererat hem.

Teknik/mål

  • Förlänga livstiden på huvudkontorets och franchisetagarnas datorer
  • Möjlighet att ha operativsystemet på en USB-sticka och arbeta med tunna klienter
  • Korta ned tider för start och inloggning i systemet
  • Erbjuda ett enhetligt och slimmat operativsystem
  • Hantera programuppdateringar centralt
  • Spara energi och minska koldioxidavtryck

 

Läs mer

Read this case study in English here: Telia Cygate extends lifespan of computers at Mio

 

[1] ”In fact, research shows by running IGEL OS on an endpoint device that offers a small carbon footprint from both an embodied and use perspective, power consumption can be reduced by more than 22% up to 49%.”

https://www.igel.com/blog/make-smart-it-choices-to-reuse-devices-and-reduce-energy-consumption/

Relaterade kundcase