Molnet

Molnresan

Molntjänster möjliggör en modernisering av den egna infrastrukturen, tillgång till nya tjänster och kostnadseffektiva lösningar.

Telia Cygate molnresan

Vår lösning på en säker molnresa

Vi skräddarsyr en molnlösning som passar er verksamhet

På Telia Cygate pratar vi om molnet eller molntjänster som en av tre leveransmodeller av IT, de andra två är egenproducerad IT samt Outsourcing. Kombinationen av två eller flera av dessa leveransmodeller kallar vi i sin tur hybrid-IT och är det vanligaste hos många organisationer idag.

Våra erbjudanden

Vi hjälper er göra rätt val

Vi har fler än 350 experter som guidar dig och din verksamhet till de nya tjänsterna. Vi kan identitet, säkerhet och federering.

Vi gör det komplexa enkelt

Vi på Telia Cygate kan hjälpa er strukturera, optimera, välja samt integera olika plattformar och leveransmodeller. Vi erbjuder privata, publika och hybrida lösningar.

Vi ser till att information finns på rätt plats

Vi hjälper er följa regelverk och hålla en hög säkerhet när det gäller var och hur information lagras. Vi har egna tjänster för lagring och backup, men jobbar också med ledande globala molntjänster.

Vi hittar skalbara lösningar som fungerar

Våra erfarna experter guidar er till att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för varje del av organisationens behov oavsett om det är ren infrastuktur eller tjänster i molnet.

Våra tjänster

Det här kan vi hjälpa er med

Här är några av de områden och tjänster som vi erbjuder inom molnet. Kontakta oss gärna om du vill höra hur vi kan hjälpa din organisation genomföra en lyckosam och säker molnresa.

Publika moln

Våra publika moln ger er en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv miljö som är helt utformad för att svara mot era behov.

Privata moln

Vi erbjuder ett privat moln för server och lagring som garanterar er maximal säkerhet och kraft genom att ni får egen dedikerad hårdvara i våra toppmoderna datacenter.

Hybrida moln

Vi erbjuder hybrida molntjänster som kan kombinera fördelar från privata moln, egna datacenter och/eller ett publikt moln i en skalbar och flexibel lösning.

Suveräna moln

Vi kan erbjuda molntjänster som garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, eller som kunden önskar.

Infrastruktur som tjänst (IaaS)

IaaS är grunden i alla sorters moln och IT som tjänst-leveranser. Du som slutanvändare eller företag får enkel tillgång till IT-infrastruktur och resurser genom vår GEO-redundanta IaaS-tjänst – Hosted VMware.

Plattform som tjänst (PaaS)

PaaS är tjänster som innefattar operativsystem, programinfrastruktur och annan programvara som ger möjlighet att utveckla, bygga, testa och driftsätta applikationer utan att behöva sätta upp en IT-infrastruktur. Det kan exempelvis göras via vår PaaS-tjänst – Azure Stack Hub.

Mjukvara som tjänst (SaaS)

SaaS är ett sätt att leverera applikationer till användare eller klienter över internet, via en webbläsare eller applikation på klient vare sig det är en PC, Mac eller smartphone. Vi har färdiga plattformar så ni kan leverera er mjukvara som tjänst till användare och kunder.

Rådgivning

Vill du se över din molnstrategi lite mer på djupet så hjälper vi dig välja säkra IT-tjänster oavsett om det gäller nätverk, säkerhet, molndrift eller applikationer.

Hosted VMware

Med vår tjänst för Hosted VMware får ni en skalbar och flexibel IaaS-molntjänst på redundant hårdvara med failover från flera svenska datacenter. Här kan ni bygga, replikera, anpassa och administrera alla virtuella maskiner, helt utan stora investeringar eller bindningskrav. Dessutom kan Hosted VMware slås ihop med er befintliga lokala vSphere-miljö eller om så önskas vara helt frikopplad.

Customer Experience

Våra rådgivare, arkitekter och konsulter arbetar med er utifrån era behov och den effekt ni vill uppnå. Oftast ligger fokus på att se på helheten för att dra nytta av det holistiska synsättet och synergier som kan uppnås tillsammans med att få ut maximal nytta av ny funktionalitet och gjorda investeringar samt få effektiviserad IT-infrastruktur och uppnå bästa ”Customer Experience”.

Därför ska du göra din molnresa med Telia Cygate

Vår lösning på en säker molnresa

Molntjänster möjliggör en modernisering av den egna infrastrukturen, tillgång till nya tjänster och kostnadseffektiva lösningar. Nya sätt att hantera data väcker också frågeställningar kring säkerhet och lagkrav.

Även om publika molntjänster i många fall erbjuder en högre säkerhet än den egna datahallen så finns det ingen standardmall som passar alla. Ett säkert moln är snarare ett tillstånd som uppnås genom att ta hänsyn till verksamhetens behov, lagkrav kring dataklassificering och lagring, identitetshantering och ett antal ytterligare faktorer.

Efter en gemensam analys av behovs- och målbild guidar vi er till att hitta en säker, flexibel och långsiktig lösning just för era behov. Den bygger ofta på en kombination av olika moln och tjänster. Våra molnarkitekter är vana att kombinera publika molntjänster i Azure, AWS och Google med privata moln i Telias säkra datahallar. Vi har även Sveriges vassaste säkerhet- och nätverkskonsulter som ser till att allt hänger ihop.

Fördelar med molntjänster från Telia Cygate

Molnworkshop

Börja med en workshop där vi baserat från våra erfarenheter med tidigare kunder hittar en bra och strukturerad väg framåt för er, som ger en säker och effektiv resa till molnet.

Vi kan alla typer av molnlösningar

Vi hjälper er göra det komplexa enkelt och erbjuder privata, publika och hybrida lösningar för molnet.

Vi gör sårbarhetsanalyser

Ni får en tydlig bild av vilka säkerhetsrisker ni behöver agera på och ett beslutsunderlag för framtida prioriteringar.

Datacenter i Sverige

Telia Cygate är en svensk IT-leverantör med egna säkra datacenter i Sverige.
Våra datacenter har motsvarande Skyddsklass 3 i enlighet med MSBs säkerhetsklassning.

Vi kan integration

Våra tekniska experter levererar lösningar av högsta klass oberoende av leverantör och teknik, de hjälper er att optimera er IT-miljö och förenklar vardagen både för er och era kunder.

Customer Experience

Vi har processer för att säkerställa att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet vilket ger er en tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta.

Support

Vi kan leverera den servicenivå som ni behöver. Tillsammans kommer vi överens vilken nivå som passar er bäst och skräddarsyr en lösning.

Digitalt vaktbolag

Använd vårt digitala vaktbolag för att övervaka er IT-miljö. Då blir ni en del av vårt ekosystem där hot bekämpas gemensamt och i samverkan med erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat