Byggnad uppvärmd av datacenter, Telia Cygate
Hållbarhet

Telia Cygates datacenter borgar för säkerhet, drivs av förnybar el och ger värme till bostäder

Telia var 2001 det första ICT-bolaget att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har även arbetat med energifrågor långt innan dess. I dag är Telia och Telia Cygates gemensamma datacenter mycket energieffektiva och drivs av förnybar el.

Telia var 2001 det första ICT-bolaget att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och energifrågan har varit en central del av vårt miljöarbete även långt innan dess. I dag är Telia och Telia Cygates gemensamma datacenter energieffektiva och drivs av förnybar energi. Våra datacenter genererar härutöver mängder med värme. Överskottsvärmen från processorerna leds via en värmeväxlare in på fjärrvärmenätet så att den utnyttjas i fastigheter istället för att bara ledas ut i luften.

Helena Horneman Telia Cygate 2022
Vi ser nu också att hållbarhet griper in i många fler delar av en affärsverksamhet. Allt från säkerhet, skalbarhet till långsiktighet.

Helena Horneman

Sustainability Manager på Telia Cygate

Med ett virtuellt datacenter kan du tryggt lägga hela eller delar av din IT-miljö i Telia Cygates datacenter och därigenom öka flexibiliteten, effektiviteten och skalbarheten i verksamheten. Att Telia Cygates datacenter är skalbara, lokalt placerade, energieffektiva och drivs av förnybar energi gör dem till ett strategiskt val för miljömedvetna företag som tänker långsiktigt.

Säkerhet, en arbetsförmåga

Säkerhet är en arbetsmiljöfråga. I synnerhet nu när institutioner, kommuner och företag måste vara extremt vaksamma på grund av stor oro i Europa, inte bara på det geopolitiska området, utan även digitalt. Idag har också åtta av tio företag anställda som arbetar mer eller mindre på distans vilket ställer nya krav på företages IT-säkerhet.

Samhällen har blivit effektiva och miljöfördelarna med digitaliseringen är många men det har också gjort våra samhällen sårbara på ett nytt sätt. Ett dataintrång kan skapa lika mycket kaos som en fysisk attack.

De kända fallen med svenska kommuner (Kalix), och även livsmedelsföretag, som råkat ut för intrång i sina datasystem, har visat på att det även kan bli en tung arbetsbelastning att reda ut och ge extrajobb till de som ska arbeta med att återställa systemen. Att återställa applikationer efter ett dataintrång kan skapa stress och obehag. I dagens samhälle behöver vi kunna lita på att data hanteras och skyddas på ett ansvarfullt och hållbart sätt. Telia Cygates datacenter är lokala, energieffektiva och basen i flera av våra redundanta molntjänster. Vi ser till helheten i lagring av data.

Säkerhet som möjliggörare för ett hållbart samhälle/arbetsliv

– Vi ser nu också att hållbarhet omfattar många fler delar av en affärsverksamhet. Allt från säkerhet, skalbarhet till långsiktighet, säger Helena Horneman som jobbar med hållbarhet på Telia Cygate.
– Ett spännande projekt som precis färdigställts är samarbetet mellan fastighetsbolaget SBB och Telias Cygates datacenter i Haninge. Energiprojektet innebär att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme som kommer från Telia Cygates datacenter i närheten. Det motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år för SBB.

Zero trust

Zero trust förutsätter att både dataklassificering och identitetshantering genomförs systematiskt, och att identitetshanteringen är säkrad med hjälp av till exempel PKI-lösningar. Zero trust förutsätter att ramverken uppdateras över tid för att klara olika typer av krav såsom regulatoriska krav, krav från verksamheten, federering av tjänster och applikationer med mera.

Telia Cygates datacenter ligger i Sverige

Rent geografiskt så har Telia Cygate alla datacenter i Sverige vilket innebär att vi erbjuder lösningar där er data aldrig lämnar landet, vilket har flera fördelar. De är uppkopplade på Telia DataNet vilket betyder oslagbara responstider och säkerhet. Genom våra hybrida lösningar kan ni utöka er egen miljö genom vårt privata moln. Server och lagring som garanterar er säkerhet och kraft genom att ni får egen dedikerad hårdvara i våra toppmoderna datacenter. Telia Company-koncernen har ett etablerat och implementerat ramverk för styrning av informationssäkerhet, certifierat enligt ISO/IEC 27001:2013. Utöver bland annat koncernens gemensamma säkerhetsfunktioner, så är Telia Cygates SOC-tjänst, och all verksamhet för Telia Cygate Operations & Support i Sverige, inkluderade i certifieringen.

Miljö- och säkerhetsfördelar med att lägga data i Telia Cygates datacenter

  • Överskottsvärme från processorer kan från vissa datacenter ledas in på fjärrvärmenätet och värma närliggande fastigheter via en värmeväxlare.
  • Telia Cygates datacenter drivs av 100% förnybar energi.
  • Telia Cygates svenska datacenter har alla säkerhetsskyddsklass 3.
  • Datan lagras i Sverige.
  • Ingen investering i hårdvara eller fysiska lokaler.
  • Inga oförutsedda kostnader.
  • Skalbarhet.
  • Kostnadseffektivt.
  • Driftas av experter.
  • Läs mer om våra molntjänster.