Cybersäkerhet

Säkerhetsrådgivning

Telia Cygate hjälper er fatta rätt beslut för att nå en högre nivå av säkerhet.

Direktkontakt med en säkerhetsexpert

Ställ dina frågor innan säkerhetsincidenten inträffar. Du är välkommen att rådfråga oss om generella säkerhetsfrågor, NIS2 eller vad du skulle kunna få ut av en säkerhetsworkshop. Ingen fråga är för trivial eller avancerad för oss. Du får ett snabbt svar direkt från en av våra säkerhetsexperter.​

Få snabbt svar från en expert!

Anpassad säkerhetsrådgivning

Baserat på analys ger vi råd om hur ni kan öka er säkerhet

Allt fler verksamheter förstår vikten av att ha och aktivt arbeta med strategi för säkerhet. Trenden är kopplad till omvärldshändelser med ökande cyberhot. Telia Cygate arbetar dagligen med omvärldsanalyser och baserat på vår långa och djupa erfarenheter erbjuder vi expertstöd till våra kunder. Våra erbjudanden anpassar vi efter ert nuläge och framtida behov som behöver tillgodoses.

Fler tjänster från Telia Cygate

Asset Management

Det är viktigt att ha kontroll över sina IT-tillgångar och hur de används. I grunden är det oftast en verksamhetspolicy som ska efterlevas. Att hålla reda på tillgångarna ökar även förmågan att stå emot cyberattacker.

Governance

Ett aktivt arbete med ledning och beslut, tillsammans med en beredd organisation med tydlighet i roller och ansvar, bidrar starkt till en god hygiennivå för hantering av risker.

Risk Management

I grunden handlar allt om att riskminimera. Genom kartläggning och kategorisering av risker så du kan prioritera resurser på rätt sätt.

Svagaste länken

Bli medveten om var ni står idag gällande motståndskraft. Identifiera, analysera och åtgärda säkerhetsbrister regelbundet.

Våra tjänster inom säkerhetsrådgivning

Det här kan vi hjälpa er med

Som första steg ger vi ofta råd kring nuläget och hjälper till att kartlägga era informationstillgångar, utföra hotanalyser och bedöma risker. Vi definierar vad som är viktigast att börja med och vad ni kan göra direkt, utan att investera i nya produkter eller tjänster. Därefter hjälper vi er att aktivera säkerhetsfunktioner som ni redan kan ha men inte börjat använda. Parallellt ser vi över era upptäckandeförmågor för att säkra att de täcker rätt områden. Och slutligen förbereds organisationen på kunna hantera intrång.

Säkerhetsrådgivning

Förutsättningslös rådgivning utifrån en generell eller specifik situation alternativt ett ämne. Vi ger rekommendationer och skapar rapport på identifierade behov.

Höjd beredskap

Öka medvetenhet inom cybersäkerhet och agera på enkla vinster. Genomgången resulterar ofta i en plan för åtgärder.

Kriminell rekognosering

Vi sätter oss i en angripares situation och utför en rekognosering av möjliga attackvägar mot er verksamhet Sen skapar vi en plan för åtgärder.

Sårbarhetsanalys

Ni får en tydlig bild av vilka sårbarheter ni behöver agera på och ett beslutsunderlag för framtida prioriteringar.

Säkerhetsanalys

Ger visibilitet och kontroll över exponerad data, vad som händer i er infrastruktur, i molnet samt era användarbeteenden. Vi kartlägger vad, hur och vem era system kommunicerar med.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsanalys, ett systematiskt arbete kring era tillgångar. Skapar medvetenhet och underlättar arbetet med säkerhetsskydd.

Designrådgivning

Öka säkerheten i identitetshantering, infrastruktur, system, applikationer, klienter och molntjänster och andra typer av enheter såsom IoT med rätt arkitektur.

Säkerhetsutbildning

Skapar en kultur som främjar sunda beteenden och där ledning, IT och medarbetare samarbetar på ett bra sätt mot samma mål.

Bred portfölj inom säkerhet

Tillsammans med våra erbjudanden finns en hel portfölj med olika tjänster. De nationella tjänsterna levererade av Managed Security Services och vår konsultorganisation utgör grunden i våra erbjudanden. Därtill har vi vår starka och flexibla konsultativa organisation som arbetar nära er.

Security Operations Center

Ligg steget före med vårt Security Operations Center. En tjänst som hjälper organisationer i alla storlekar att snabbt identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö, så att hoten snabbare kan avvärjas. Vi bevakar och skyddar under dygnets alla timmar.

Säkerhet från Telia Cygate

Därför ska du ta råd gällande säkerhet

Vi är alla potentiella måltavlor för cyberbrottslighet

I spåren av digitaliseringen med allt uppkopplat och integrerat gör sig den mörka sidan sig påmind. Att digitalisera verksamheter skapar förutsättningar för kriminella och cyberhoten blir allt mer innovativa. Cyberhoten behöver tas på större allvar, behovet av stark samverkan blir alltmer påtaglig. Telia Cygate tillsammans med Telia och våra samarbetspartners, har kunskap och förmåga som krävs för att möta hoten samt att stötta verksamheter att ligga steget före de kriminella.

Fördelar med Telia Cygate

Våra konsulter kan säkerhet

Våra säkerhetsrådgivare arbetar med er utifrån ert behov inom lagar regler och olika standarder och har de certifieringar som behövs.

Vi finns nära dig

Telia Cygate har kontor på 20 orter i Sverige. Det är alltid nära till att träffa någon av oss för att få råd om säkerhet.

Säkra identiteter

Telia är idag en av få i Europa betrodda utgivare av publika rootcertifikat. Jämför med ditt personliga pass i den fysisk världen och tänk efter vem du litar på där.

Customer Experience

Vi har resurser för att säkerställa att ni maximerar värdet av de tjänster ni får från oss på Telia Cygate.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat