Telia Cygate säkerhetsskydd
Cybersäkerhet

Säkerhetsskydd

Vi ser till att er verksamhet inte drabbas av kostsamma avbrott.

Behovsanpassat säkerhetsskydd

Vi hjälper dig skydda era viktigaste tillgångar

Telia Cygate, tillsammans med Telia och våra samarbetspartners, har den kunskap och förmåga som krävs för att möta behovet av säker design, säkerhet i tillgångar, i molnet och även tillsammans med säkra digitala identiteter. Vi erbjuder behovsanpassad säkerhet som kan bestå av både yttre och inre säkerhetsskydd för att på ett säkert sätt frikoppla de underliggande lagren med infrastruktur så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Arbetsplats Telia Cygate

Behovsanpassad säkerhet

Säker design innehåller säkerhet i infrastrukturen, i tillgångarna, i molnet och och i andra digitala tillgångar.

Digitala identiteter

Effektiv och säker hantering av både personliga identiteter och enheters digitala identiteter.

Yttre säkerhetsskydd

Bekämpa attacker där de uppstår, utanför verksamheten och i flera lager, med Edge Security för webbapplikationer, data och API.

DDoS-skydd

Ett starkt DDoS-skydd motverkar attacker som sker via en av de mest förekommande tillvägagångssätten, överbelastningsattacker.

Behovsanpassade säkerhetslösningar från Telia Cygate

Vi kan säkerhet

Vår kombination av Telia och Telia Cygate, kommunikation och IT, är unik och gör att vi är er trovärdiga och stabila partner som levererar helhetslösning för en säker och robust digital infrastruktur. Vi kan hantera hela behovskedjan från rådgivning och konsultativt stöd till tekniska lösningar för såväl uppkoppling och kommunikation som nätverk, säkerhet och hybrid-IT. Här är några av de teknikområden vi jobbar med.

Säker design

Skapa kundanpassad framtidssäkrad design tillsammans med våra säkerhetsarkitekter.

Säkerhet i tillgångar

Aktivera säkerhetsfunktioner på redan installerad bas. I genomsnitt är endast cirka 20 procent av funktioner aktiverade idag.

Säkerhet i infrastruktur

Helheten säkras, från logisk och fysisk separation, segmentering av nätverk, vad man litar på och när, till extra krypteringsskydd för det känsligaste.

Säkerhet i molnet

Gör din molnläxa! Ofta resulterar det i en hybrid miljö där arbete med dataklassificering kommer spela en stor roll för byggsätt och rätt säkerhetsskydd.

Yttre säkerhetsskydd

Edge Security arbetar utifrån flerlagersprincipen för att skydda er verksamet från de senaste cyberhoten.

Överbelastningsskydd

DDoS-attacker är idag en av de största risker vi utsätts för. Välj rätt kombination av skydd, kundplacerat, i molnet eller för internetuppkoppling.

Inre säkerhetsskydd

Brandväggsskydd med tilläggsfuktioner för ökad säkerhet tillsammans med nätverksautentisering och distansuppkopplingslösning.

Digitala identiteter

Säkrar upp personliga och enheters digitala identiteter samt säker e-post. Lås in dina känsligaste ”nycklar” hos Telias PKI- och certifikatsfabrik.

Bakgrund

Beställ SSL/TLS-certifikat direkt

Hanteringen av SSL/TLS-certifikat kan vara en utmaning med olika giltighetstider, typer av certifikat eller betalningsrutiner. Hos Telia Cygate får du starkt validerade certifikat med svensk support samt betalning mot faktura.

SSL/TLS-portalen används för organisationer med 5 eller fler SSL/TLS-certifikat. Portalen ger din organisation möjlighet att administrera alla SSL/TLS-certifikat som finns utfärdade med hjälp av Certificate Life Cycle Management. Giltighetstiden för certifikaten är 1 år och kan snabbt och enkelt förnyas via portalen. Vid frågor kring förnyelse eller utfärdande av nya certifikat erbjuder Telia Cygate svensk support.

Beställ

Bred portfölj inom säkerhet

Tillsammans med våra erbjudanden finns en hel portfölj med olika tjänster. De nationella tjänsterna levererade av Managed Security Services och vår konsultorganisation utgör grunden i våra erbjudanden. Till det har vi vår starka och flexibla konsultativa organisation som arbetar nära er.

Security Operations Center

Ligg steget före med vårt Security Operations Center. En tjänst som hjälper organisationer i alla storlekar att snabbt identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö, så att hoten snabbare kan avvärjas. Vi bevakar och skyddar under dygnets alla timmar.

Säkerhet från Telia Cygate

Därför behövs ett starkt säkerhetsskydd

Vi är alla potentiella måltavlor för cyberbrottslighet

I spåren av digitaliseringen med allt uppkopplat och integrerat gör sig den mörka sidan sig påmind. Att digitalisera verksamheter skapar förutsättningar för kriminella och cyberhoten blir allt mer innovativa. Cyberhoten behöver tas på större allvar, behovet av stark samverkan blir alltmer påtaglig. Telia Cygate tillsammans med Telia och våra samarbetspartners, har kunskap och förmåga som krävs för att möta hoten samt att stötta verksamheter att ligga steget före de kriminella.

Fördelar med en helhetsförståelse

Verksamhetsförståelse

Med Telia Cygate och Telia får du en partner som förstår helheten, från traditionell IT till digitalisering.

Säkerhet överallt

Vår breda, djupa kunskap och erfarenhet inom nätverk, säkerhet och hybrid-IT (datacenters, server, klient och moln), ger stor trygghet i våra leveranser.

Ökad hotbild

Att vara en del av Telia-koncernen som arbetat med nationella hotbilder under många år medför en unik samlad styrka.

Framtidssäkra

För oss är det viktigt att agera flexibelt, effektivt och med långsiktighet. Vi drivs av att rekommendera rätt säkerhetsinvesteringar.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat