Molnet

Suveräna moln. Suverän säkerhet.

Suveräna moln garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver.

Telia Cygate suveräna moln

Våra molnlösningar

Vi designar säkra molnlösningar

Telia Cygate har spenderat de senaste 40 åren med att designa säkra lösningar. Tillsammans med Telia, som är en del av Sveriges totalförsvar, bygger vi svenska molntjänster i säkra svenska datahallar.

Djupt nere i bergrum med högsta säkerhetsklass arbetar svensk personal med publika och suveräna moln- och säkerhetstjänster. Hanteringen av data blir allt mer komplex. Därför måste en digitaliseringspartner förstå utmaningarna och ändå kunna leverera på de användarmässiga kraven om fortsatt digitalt samarbete. Vi löser detta med något som vi kallar för Suveräna moln.

  • Läs mer om kundevent på Telias huvudkontor den 27 maj 2023. På temat bland annat Telia Cygates tjänster inom Suveräna moln.
  • Genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan, kan du även ladda ner Molnguiden och information om våra molntjänster.

Uppfyller gällande krav och regler

Vi erbjuder molnlösningar som klarar hårda krav

En förändrad hotbild, samt nya lagar och regulatoriska krav, har gjort data- och molnsuveränitet till en allt viktigare del av nordiska organisationers molnstrategier. Vi har lösningar som garanterar att data hanteras enligt rådande krav och regler.

Zakaria Bennani, Telia Cygate
Att leverera molnfunktion handlar inte bara om applikationerna som erbjuds, utan om att säkra hela infrastrukturen och att skydda datat från serverrum till slutanvändaren. Om det finns en stabil och säker molnplattform ökar möjligheten att erbjuda bred funktionalitet med olika applikationer.

Zakaria Bennani

Affärsägare för molnlösningar på Telia Cygate.

Kontakta oss

Låter det intressant? Fyll i kontaktuppgifter så får du tillgång till två PDF-filer som förklarar vårt erbjudande mer i detalj.

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Suveräna moln Telia Cygate

Lätt att skala upp

Med egen dedikerad hårdvara i Telia Cygate och Telias toppmoderna svenska datacenter får ni den skalbarhet som er verksamhet behöver för att kunna växa

Telias nät ger prestanda

Våra datacenter är uppkopplade på Telia Datanet vilket är Sveriges största och mest samhällskritiska nät med den högsta prestandan och kvaliteten.

Information på rätt plats

Vi hjälper er följa regelverk och hålla en hög säkerhet när det gäller var och hur information lagras. Vi har egna suveräna kapacitetstjänster, plattformstjänster och tjänster för lagring och backup.

Maximal säkerhet

När vi tar hand om er data förvaras den i en helt isolerad miljö. Det ger en högre säkerhetsnivå och bättre kontroll över vem som har access till er data. Telia Cygates svenska datacenter har alla säkerhetsskyddsklass 3.

Våra tjänster

Det här kan vi hjälpa er med

Här är några av de områden och tjänster som vi erbjuder inom molnet. Kontakta oss gärna om du vill höra hur vi kan hjälpa din organisation genomföra en lyckosam och säker molnresa.

Suveräna moln

Vi kan erbjuda molntjänster som garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, eller som kunden önskar.

Privata moln

Vi erbjuder ett privat moln för server och lagring som garanterar er maximal säkerhet och kraft genom att ni får egen dedikerad hårdvara i våra toppmoderna datacenter.

Hybrida moln

Vi erbjuder hybrida molntjänster som kan kombinera fördelar från privata moln, egna datacenter och/eller ett publikt moln i en skalbar och flexibel lösning.

Publika moln

Våra publika moln ger er en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv miljö som är helt utformad för att svara mot era behov.

Infrastruktur som tjänst (IaaS)

IaaS är grunden i alla sorters moln och IT som tjänst-leveranser. Du som slutanvändare eller företag får enkel tillgång till IT-infrastruktur och resurser genom vår GEO-redundanta IaaS-tjänst – Hosted VMware.

Plattform som tjänst (PaaS)

PaaS är tjänster som innefattar operativsystem, programinfrastruktur och annan programvara som ger möjlighet att utveckla, bygga, testa och driftsätta applikationer utan att behöva sätta upp en IT-infrastruktur. Det kan exempelvis göras via vår PaaS-tjänst – Azure Stack Hub.

Mjukvara som tjänst (SaaS)

SaaS är ett sätt att leverera applikationer till användare eller klienter över internet, via en webbläsare eller applikation på klient vare sig det är en PC, Mac eller smartphone. Vi har färdiga plattformar så ni kan leverera er mjukvara som tjänst till användare och kunder.

Rådgivning

Vill du se över din molnstrategi lite mer på djupet så hjälper vi dig välja säkra IT-tjänster oavsett om det gäller nätverk, säkerhet, molndrift eller applikationer.

Molndesign för offentlig sektor

Ett enkelt sätt för dig och din organisation att skapa säkra skalbara tjänster i molnet som följer den lagstiftning, ramverk och rekommendationer för alla typer av känslig data. Microsoft har tagit fram en referensdesign, (MSMD) Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor, som tar höjd för att data behöver olika hantering beroende på känslighet. Exempelvis avseende GDPR, OSL samt säkerhetsskyddslagen. Denna molndesign möter tydligt graden av känslighet med konkret design, matchande tekniker och smarta lösningar.

Azure Stack Hub

Telia Cygates Azure Stack Hub är skapad för dig som vill använda Microsoft Azure teknik, men av olika anledningar inte kan eller vill använda Microsofts globala tjänst. Vår Azure Stack Hub produceras i våra säkra svenska datacenters. Här kan ni bygga, anpassa och administrera era virtuella maskiner & containrar helt utan stora investeringar eller bindningskrav. Hundra procent CLOUD Act och GDPR-säkrad leverans från en svensk tjänsteleverantör.

Telia Cygate molnresan

Därför vill du arbeta med Telia Cygate kring säkra moln

Vi utgår alltid från verksamhetsnytta och ett tänk kring säkerhet

Telia Cygate och Telias molntjänsteerbjudande vilar på en av Sveriges säkraste plattformar. Vi kan hjälpa alla typer av verksamheter att hantera molnet på ett smart sätt. Vi kan minimera risken att nya tjänster öppnar säkerhetsluckor eller orsakar en allt för stor administrativ last.

Fördelar med suveränt moln från Telia Cygate

Data i Sverige

Flera datacenter i Sverige säkrar prestanda och fyller regelkrav, nättjänster finns som tillval.

Hög kompetens

Telia Cygate erbjuder den bästa kompetensen inom nät, säkerhet och drift för anpassning och stödtjänster.

Redundans och backup

Den privata miljöns nivå av redundans och backup kan skräddarsys efter verksamhetens krav och behov

Maximal säkerhet

I en helt isolerad miljö har ni en högre säkerhetsnivå och kontrollerar helt vem som har access.

Full kontroll

Kontrollera helt servicefönster, uppdateringar, resurser och allt annat som rör er driftmiljö.

Ingen inlåsning

Ledande teknik där ni själv kan integrera med, samt flytta in till och ut från kompatibla miljöer.

Maximal kraft

Anpassa miljön och maximera prestanda såsom till exempel responstider eller datorkraft.

Optimerad för er

Anpassa allt, hårdvara, serviceavtal och mjukvara efter era önskemål.

Varför suveräna moln?

Suveräna moln ger garanti

Zakaria Bennani, Telia Cygate, och Mats Axelsson, Telia leder utvecklingen av Telia Cygate och Telias molntjänsteerbjudande, som vilar på en av Sveriges säkraste plattformar. De pratar här om suveräna moln som innebär molntjänster som garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, eller som kunden önskar.

Relaterat