Suveräna moln

Suveräna moln, som en vanlig molntjänst, men med ytterligare kontroll och säkerhet

Telia Cygates data sänds via Telias datanät som är en del av totalförsvaret och skyddas därmed från eventuella utländska intressen. Under torsdagen den 25 maj bjöd Telia Cygate och Telia tillsammans in ett 60-tal kunder som visat intresse för suveräna molntjänster,

Hanteringen av data blir allt mer komplex. Det finns en uppsjö av mer eller mindre gratis molntjänster att sända upp företagens data till och de flesta känner till tjänster som OneDrive från Microsoft och GoogleDrive eller Amazon Web Services. Men om du väljer dessa tjänster rakt av för ditt företag, var hamnar datan? I vilken geografisk region och vilket regelverk skyddar din data från intrång? Kan utländska myndigheter få möjlighet att se vad du sänder upp i molnet?

Telia Cygate event suveräna moln
Kundevent på Telias huvudkontor den 27 maj 2023. På temat bland annat Telia Cygates tjänster inom Suveräna moln.

Telia Cygates data sänds via Telias datanät som är en del av totalförsvaret och skyddas därmed från eventuella utländska intressen. Under torsdagen den 25 maj bjöd Telia Cygate och Telia tillsammans in ett 60-tal kunder som visat intresse för suveräna molntjänster, dedikerade nät, cybersäkerhet, 5G och sist men inte minst om hur du kan skydda den moderna arbetsplatsen som sedan Covid-19 i många företag har blivit hybrid. Många jobbar i dag i lika hög grad hemifrån som från kontoret. En suverän molntjänst kan vara alternativet, när personal kanske även befinner sig utanför Sveriges gränser.

Kundkommunikation

Mikael Efron och Ulf Söderström gick under sin presentation igenom vikten att utforma sin kommunikation efter mottagarens villkor och olika kommunikationskanaler för kontakt med kunder. SMS används fortfarande i mycket hög grad både av företag och privatpersoner. Framför allt så har SMS mycket högre öppningsgrad än e-post. Facebook Messenger kommer i fråga om antal användare på andra plats och WhatsApp som tredje mest använda kommunikationskanal. Telia kommer att lansera en tjänst för att hantera ovanstående kommunikation kallad CPaaS ”Communication Platform as a Service”

Säkerhet på arbetsplatsen

Simon Binder från Telia Cygate berättade om säkerhet på arbetsplatsen, där den mänskliga faktorn inte sällan är öppningen in till skyddad data. En av de vanligaste felen både rörande persondatorer och servar, är att säkerhetsuppdateringar ligger väntande. Simon främsta råd för ökad säkerhet är att installera uppdateringarna direkt och inte vänta dagar eller veckor. Simon har med förfäran flera gånger under sin karriär till exempel upptäckt serverar som inte har uppdaterats på två år eller mer.

Suveräna moln

Skälen för att använda en suverän molntjänst beror på att det finns ett behov av att upprätthålla en suveränitet över datan och att också ha avtal som definierar vad som ingår i tjänsten. PaaS och SaaS är olika sätt att hålla allt uppdaterat på ett konstandseffektivt och skalbart sätt. Det kan även röra sig om SLA eller andra avtal om i vilken geografisk region datan lagras. (DIPA) “Data Protection Impact Assessement” är en metod för att först klassificera den data man har i bolaget och ställa sig frågan vilken säkerhetsmiljö som krävs eller inte krävs, innan den sänds upp till molnet.

Den data som i dag finns i företagen är i regel intimt sammanlänkad med affärsmodellen och analyser av densamma. Beslut baserad på till exempel kunders köphistorik driver företagens utveckling framåt i fråga om tjänsteutveckling och får därmed en direkt koppling till omsättning och anpassning till en föränderlig marknad. Det kan vara känslig data som absolut inte får delas med en konkurrent i samma bransch. Man har börjat tala om konsumtion och analys av data i nästan samma perspektiv som man talade om olja i början av 1900-talet, vilket en gång drev industrialismen framåt. Kontakta gärna Telia Cygate så reder vi ut begreppen ytterligare kring suveräna moln och hur du kan skydda en av dina mest värdefulla tillgångar. Nedan några konkreta produktområden kopplade till suveräna moln som Telia Cygate har lösningar för:

 • Privata moln
 • Hybrida moln
 • Publika moln
 • Infrastruktur som tjänst (IaaS)
 • Plattform som tjänst (PaaS)
 • Mjukvara som tjänst (SaaS)
 • Rådgivning
 • Gör en utvärdering av ditt säkerhetsarbete via vårt nya Zero Trust-formulär, så kan vi kontakta dig och mer konkret ge råd om hur du kan förbättra din säkerhetssituation
 • Läs mer och tanka ned Telia Cygates molnguide som PDFs

Punkterna under eventet på Telias huvudkontor 25 maj

 • Vad är grejen med 5G? Vikten av våra nät och framtiden med 5G (Martin Pehrsson)
 • Northstar. Telias nya innovationsnät (Eva Nygren)
 • Suveräna moln. Suveränt samarbete med Mats Axelsson och Mats Lundqvist
 • Meddelandetjänster. Hur kan vi kommunicera effektivare med våra användare och kunder? (Mikael Efron)
 • Säkerhet. Hur ska man som företag tänka kring den digitala arbetsplatsen? (Simon Binder)
 • Sverige VS Danmark. John Kjölbye-Hansen berättar om egna erfarenheter och svara på vad som egentligen är skillnaden mellan länderna.
 • Kommande event finner ni här
Simon Binder, Telia Cygate
Simon Binder på Telia Cygate är expert på hur du kan göra din personliga arbetsplats säker i fråga om uppkoppling, datalagring, kommunikation och videokonferenser.

Simon Binder, säkerhetsexpert på Telia Cygate

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss