Telia Cygate jobbar
Fler tjänster

Customer Experience

Vårt arbetssätt för att tillsammans med kunder arbeta för att optimera livscykeln för produkter och tjänster.

Hur vi ser på Customer Experience

Maximera värdet av era IT-investeringar

Tillsammans med oss får ni stöd i att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera er IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet vilket ger er en tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta.

Våra rådgivare, arkitekter och konsulter arbetar med er utifrån era behov och den effekt ni vill uppnå. Oftast ligger fokus på att se på helheten för att dra nytta av det holistiska synsättet och synergier som kan uppnås tillsammans med att få ut maximal nytta av ny funktionalitet och gjorda investeringar samt få effektiviserad IT-infrastruktur och uppnå bästa ”Customer Experience”. Några exempel på konsulterbjudanden är:

Värdebaserad kickstart

Vi ser till så att ni snabbt kommer igång med lösningar och tjänster och redan i ett tidigt skede få effekt av gjorda investeringar eller som ett nästa steg i er beslutsprocess.

Telia Cygate Smart

Vi mäter er installerade bas i nätverket och ger er ett bra underlag för prioriterade åtgärder inom livscykelhantering och produktsupport.

FAR

Vår metod för att ta fram strategier och design för nutida eller framtida implementationer av system säkerställer att åtgärder skapar värde för verksamheten.

Vårt tillvägagångssätt

Det här kan vi hjälpa er med

Telia Cygate har utvecklat en metod för att säkerställa att vi hjälper er att hitta rätt lösning, att den används optimalt och löpande utvecklas utifrån era krav och önskemål under hela livscykeln. Gemensamt tar vi fram relevanta mål utifrån er verksamhets krav och behov. Vi arbetar tillsammans med er för att uppnå målen. Metoden kallar vi FARAO. Den består av fem faser som du kan läsa mer om nedan.

Förstudie och kontrollera

Gå igenom vilka förutsättningar som finns idag, inventera nuläget och börja sätta mål och visioner för hur ni vill att verksamheten ska fungera.

Analysera och avtala

Identifiera och definiera lösningsområden och ta fram en gemensam färdplan med definierad affärsnytta och tydliga KPI:er.

Realisera och införa

Implementera och aktivera funktioner i lösningen kopplade till framtagna KPI:er och förväntningar. Kunskapsöverföra samt se till så lösningen kommer i produktion.

Addera och utveckla

Följa upp KPI:er och säkerställa att vi uppnått effektmålet i projektet. Addera eventuellt nya produkter och funktioner i lösningen och tillse maximal kundnöjdhet.

Ompröva och förnya

Proaktivt definiera och utveckla den gemensamma färdplanen och planera nästa steg framåt.

Värdet av en livscykelprocess

De fem grundfaserna där vi involverar er som kund i FARAO bygger på att identifiera ett nuläge, sätta upp gemensamma mål för vad som ska göras, utveckla och förnya lösningar som skapar värde. Metodiken ligger till grund för att skapa:

  • Ökad trygghet och transparens
  • Bättre överblick på och kontroll över tillgångar
  • Ökad samsyn och bättre samarbete mellan IT och verksamhet
  • Tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta
Telia Cygate karriär

Därför är Customer Experience viktigt

Maximera värdet av era IT-investeringar

Numer levereras allt fler it-lösningar som mjukvarubaserade funktioner i licensform och ofta som tjänster man prenumererar på. Likt hos ett ”Netflix-abonnemang” tillkommer dessutom löpande nya funktioner över tid. I vår roll som partner guidar vi er genom hela livscykeln och eftersträvar alltid att hitta bästa automatisering och effektivisering för er IT-verksamhet. Genom att kontinuerligt planera, implementera och hantera er digitala transformation maximerar vi er tekniska investeringar och säkrar att de åstadkommer önskade resultat för er verksamhet.

Därför ska du välja Telia Cygate

CX-kompetens

Vi har flerårig kompetens och utpekade resurser som arbetar med livscykelarbetet och Customer Experience där vi alltid eftersträvar högsta verksamhetsnytta och en god upplevelse för våra kunder.

Våra konsulter

Våra konsulter har den spetskompetens som krävs för att införa, anpassa och underhålla verksamhetsanpassade IT-lösningar i alla typer av miljöer och system.

En del av Telia

Som del av Telia vågar vi säga att vi har mer kompetens och resurser att leverera helhetslösningar inom kommunikation och IT än någon annan.

Vi finns nära dig

Telia Cygate har kontor på 20 orter i Sverige. Det är alltid nära till att träffa någon av oss för att få råd om hur vi arbetar med livscykeln och Customer Experience.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat