Telia Cygate jobbar
Fler tjänster

Customer Experience

Vårt arbetssätt för att tillsammans med kunder arbeta för att optimera livscykeln för produkter och tjänster.

Hur vi ser på Customer Experience

Maximera värdet av era IT-investeringar

Tillsammans med oss får ni stöd i att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera er IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet vilket ger er en tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta.

Våra rådgivare, arkitekter och konsulter arbetar med er utifrån era behov och den effekt ni vill uppnå. Oftast ligger fokus på att se på helheten för att dra nytta av det holistiska synsättet och synergier som kan uppnås tillsammans med att få ut maximal nytta av ny funktionalitet och gjorda investeringar samt få effektiviserad IT-infrastruktur och uppnå bästa ”Customer Experience”. Några exempel på konsulterbjudanden är:

Värdebaserad kickstart

Vi ser till så att ni snabbt kommer igång med lösningar och tjänster och redan i ett tidigt skede få effekt av gjorda investeringar eller som ett nästa steg i er beslutsprocess.

Telia Cygate Smart

Vi mäter er installerade bas i nätverket och ger er ett bra underlag för prioriterade åtgärder inom livscykelhantering och produktsupport.

FAR

Vår metod för att ta fram strategier och design för nutida eller framtida implementationer av system säkerställer att åtgärder skapar värde för verksamheten.

Telia Accelerator Program

Vi hjälper er att öka förståelse för specifika områden och funktioner i er lösning. Genom att belysa effekter och förmågor hjälper vi er som kund att förstå vinningen av att implementera funktionaliteten.

Vårt tillvägagångssätt

Det här kan vi hjälpa er med

Telia Cygate har utvecklat en metod för att säkerställa att vi hjälper er att hitta rätt lösning, optimera dess användning och kontinuerligt utveckla den utifrån era specifika krav och önskemål genom hela dess livscykel. Tillsammans fastställer vi relevanta mål som är anpassade efter era verksamheters behov och krav. Vi samarbetar aktivt med er för att uppnå dessa mål och säkerställa att lösningen underhålls och utvecklas kontinuerligt. Denna metod, som vi kallar för Customer Lifecycle Success, består av fem faser som ni kan läsa mer om nedan.

Förstudie och kontroll

Gå igenom vilka förutsättningar som finns idag, inventera nuläget och börja sätta mål och visioner för hur ni vill att verksamheten ska fungera.

Analysera och avtala

Identifiera och definiera lösningsområden och ta fram en gemensam färdplan med definierad affärsnytta och tydliga KPI:er, samt inleda dialog om förvaltningsmodell.

Realisera och införa

Installera och aktivera funktioner i lösningen kopplade till framtagna KPI:er och förväntningar, samt implementera tilläggstjänster och stödfunktioner.

Överlämning CX-Governance

Säkerställ att lösningen är implementerad och uppnår överenskommet resultat, samt säkra att en förvaltningsmodell tillsammans med kunden är på plats.

Customer Lifecycle Success

Kontinuerlig uppföljning av verksamhetsmål, utveckling samt säkerställande av lösningens funktionalitet och säkerhet. Aktiv utvärdering av nya funktioner och effektiviseringsmöjligheter tillsammans med kunden.

Värdet av en livscykelprocess

De fem faserna där vi involverar er som kund i Customer Lifecycle Success bygger på att identifiera ett nuläge, sätta upp gemensamma mål för vad som ska göras, realisera lösningen samt kontinuerligt utveckla och förnya lösningen under hela livscykeln. Metodiken ligger till grund för att skapa:

  • Förbättrad säkerhet och ökad insyn
  • Förstärkt hantering och översikt över tillgångar
  • Ökad samsyn och förbättrat samspel mellan IT och verksamheten
  • Tydligare och mätbar koppling mellan IT-investeringar och affärsresultat
  • En robust Governance modell som minskar risker och ökar beslutsförmågan
  • Säker och tillgänglig IT-plattform
Telia Cygate karriär

Därför är Customer Experience viktigt

Maximera värdet av era IT-investeringar

Numer levereras allt fler it-lösningar som mjukvarubaserade funktioner i licensform och ofta som tjänster man prenumererar på. Likt hos ett ”Netflix-abonnemang” tillkommer dessutom löpande nya funktioner över tid. I vår roll som partner guidar vi er genom hela livscykeln och eftersträvar alltid att hitta bästa automatisering och effektivisering för er IT-verksamhet. Genom att kontinuerligt planera, implementera och hantera er digitala transformation maximerar vi er tekniska investeringar och säkrar att de åstadkommer önskade resultat för er verksamhet.

Därför ska du välja Telia Cygate

CX-kompetens

Vi har flerårig kompetens och utpekade resurser som arbetar med livscykelarbetet och Customer Experience där vi alltid eftersträvar högsta verksamhetsnytta och en god upplevelse för våra kunder.

Våra konsulter

Våra konsulter har den spetskompetens som krävs för att införa, anpassa och underhålla verksamhetsanpassade IT-lösningar i alla typer av miljöer och system.

En del av Telia

Som del av Telia vågar vi säga att vi har mer kompetens och resurser att leverera helhetslösningar inom kommunikation och IT än någon annan.

Vi finns nära dig

Telia Cygate har kontor på 20 orter i Sverige. Det är alltid nära till att träffa någon av oss för att få råd om hur vi arbetar med livscykeln och Customer Experience.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat