Kvinna med headset Telia Cygate
Cybersäkerhet

Upptäcka och hantera

Öka din säkerhet genom att anlita ett digitalt vaktbolag.

Digitalt vaktbolag

Bekämpa hot tillsammans i ett ekosystem

SOC, ett digitalt vaktbolag för hela cyberattackkedjan med proaktivitet, upptäckande och incidenthantering. Avlasta er verksamhet och ligg steget före i säkerhetsarbetet med Telia Cygates Digitala vaktbolag. Som kund hos oss blir ni en del av vårt ekosystem där hot bekämpas gemensamt och i samverkan med erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Om Telia Cygate medarbetare

Upptäcker och hanterar

Vår SOC har förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter. Med insatsteam kan stöd ges under hela incidenthanteringen. Telia Cygate Reveal är ett verktyg som kan användas för skydd kring dataförluster samtidigt som det bidrar till en ökad riksförståelse bland användare.

Mer än bara teknik

Vårt digitala vaktbolag, Security Operations Center (SOC), består av människor, processer och utvalda verktyg som kompletterar varandra.

Samverkan med andra

Telia och Telia Cygate har en stark samverkan med olika myndigheter och organisationer. Resultatet av det är en viktig del i vårt cyberförsvarserbjudande.

En SOC för alla

I olika former, överallt eller anpassas efter era behov i infrastrukturen, nätverket, klienter och servrar, molnet, tillgångarna eller för användarbeteende.

Våra erbjudanden

Det här kan vårt digitala vaktbolag göra

Vårt digitala vaktbolag kan i sin enklaste form liknas med ett hemlarm i en villa eller lägenhet. Ett antal sensorer sätts upp och vid en avvikelse meddelas du. Du själv kan analysera omfattningen av skadan samt åtgärda densamma eller låta ett vaktbolag hantera helheten. Vårt digitala vaktbolag övervakar, agerar och åtgärdar utifrån din verksamhets behov. Vi agerar även ronderande digitala väktare. Vi levererar kundplacerat, Telia-placerat eller i molnet och vi har svenska analytiker som arbetar i leveransen.

Tolka och analysera hot

Samverka med andra, läsa och analysera nyheter om såbarheter, attacker och vad andra gör för att minska risker. Omvärldsbevaka och agera på rätt saker.

Upptäckarförmågor

Tillsammans med våra kunder uppdateras redan etablerade förmågor regelbundet, med syfte att upptäcka nya typer av hot och ligga steget före de kriminella.

Incidenthantering

Våra analytiker analyserar avvikelser, avgör vilket agerande som är lämpligt och antingen agerar på det eller initierar kontakt med utpekad anvarig för utförandet av åtgärder.

Incidentteam (IRT)

Ett säkerhetsteam i beredskap som utreder och leder incidentarbetet tillsammans med er. Teamet kan ge stöd i att städa upp och återställa efter incidenten.

SIEM/loggning

Samlar in och analyserar loggar. Visualisering av data med rapporter och vyer över säkerhetsläget. Effektiva regelverk för upptäckande av avvikelser.

NDR/Sensorer

Skapar visibilitet i nätverket, speciellt där insynen är begränsad. IoT, SCADA och medicinteknik samt i infrastrukturen generellt. Tillför värdefullt underlag för en effektiv analys.

EDR/klientskydd

Stärker visibiliteten för servrar och klienter. Förhindrar skadlig kod att köras samt ger förmåga att utföra isolering och andra responderande åtgärder.

Samverkan med er

Med regelbundenhet samverkar vi med er. Hotbilder mot just er verksamhet diskuteras och leveransen anpassas enligt behov.

Del av ett ekosystem

Varje gång vi eller någon av våra samarbetspartners, upptäcker en ny sårbarhet, ett nytt hot eller en säkerhetsavvikelse som kan leda till oönskade konsekvenser, aktiveras vårt ekosystem. Ekosystemet agerar både förebyggande i stunden och för framtiden. Som kund till vårt digitala vaktbolag är du en del av ekosystemet där vi tillsammans utvecklas och drar lärdomar som gör det svårare för cyberkriminella att angripa någon av oss.

Telia och Telia Cygate, starka tillsammans

Telia i egenskap av operatör och en del av totalförsvaret har bedrivit SOC-verksamhet i över 25 år. Som integratör har Telia Cygate en 40-årig säkerhetserfarenhet, där de senaste 15 åren bland annat inneburit utveckling av kundunika leveranser av SOC-förmågor. Med vårt digitala vaktbolag, SOC, förenar vi dessa styrkor och erfarenheter i ett erbjudande. Ett digitalt vaktbolag som består av människor, processer och utvalda verktyg.

Säkerhet från Telia Cygate

Därför ska du anlita vårt digitala vaktbolag

Vi är alla potentiella måltavlor för cyberbrottslighet

I spåren av digitaliseringen med allt uppkopplat och integrerat gör sig den mörka sidan sig påmind. Att digitalisera verksamheter skapar förutsättningar för kriminella och cyberhoten blir allt mer innovativa. Cyberhoten behöver tas på större allvar, behovet av stark samverkan blir alltmer påtaglig. Telia Cygate tillsammans med Telia och våra samarbetspartners, har kunskap och förmåga som krävs för att möta hoten samt att stötta verksamheter att ligga steget före de kriminella.

Fördelar med digitalt vaktbolag

Övervakning 24/7, året runt

Våra övervakningssystem och vår personal är alltid igång, året runt. Beredda att agera på det oförutsedda och upptäcka hot.

Proaktivitet

Genom att vi regelbundet analyserar händelser i omvärlden kan vi förebygga och upptäcka cyberattacker och andra IT-incidenter innan de hunnit orsaka skada.

Regelefterlevnad

Vi säkerställer att ni uppfyller krav och standarder som; GDPR, NIS, Säkerhetskyddslagen, PCI DSS, PSD2, HSLF-FS 2016:40 och ISO27001.

Resurseffektivt

Att bygga upp, underhålla och bemanna en SOC i egen regi är kostsamt. Utmaning finns också i rekrytering. Med vårt digitala vaktbolag kan era medarbetare fokusera på det som är viktigast för er.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Vi återkopplar så fort vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat