Molnet

Sätt rätt mål för digitaliseringsresan

Digitalisering handlar om förflyttning till en plats där verksamhetens kärna är i fokus.

När vi pratar om digitalisering är det en mycket större fråga än att byta anteckningsblocket mot en uppkopplad mobil enhet, eller att lyfta ett ekonomisystem datacentret till molnet.

Händer på pekskärm

Målet med en digitaliseringsresa är inte att skära kostnader genom att effektivisera eller automatisera, utan handlar om att göra en förflyttning till en plats där så mycket som möjligt av det vi gör har verksamhetens kärna i fokus.

Den som säljer läkemedel på nätet är inte i läkemedelsbranschen utan i logistikbranschen. Det är inte den med störst lager som vinner, utan den som bäst möter kundernas förväntningar på leverans. Idag finns det redan företag som inte äger någon IT-utrustning. Allt de tänker på är att förbättra och förfina upplevelsen för sina kunder.

Ett bra riktmärke är att om något inte driver verksamhetens kärnaffär ska man inte ägna sig åt det.

Digitala tjänster gör oss snabba och låter oss omforma vår verksamhet från den ena minuten till den andra och gör det möjligt att arbeta datadrivet för att vässa erbjudanden och att kostnadsoptimera. Vi verkar alla i en värld som är föränderlig och där förmågan till anpassning är avgörande för vår konkurrenskraft.

Bland exempel på digitala tjänster finns saker som inte har funnits särskilt länge, men som vi i Sverige ändå tar för givet, som säker e-legitimering, säker överföring av pengar och möjligheten att som privatperson i en näthandel säkert betala mot faktura.

Dator på kontor

Teknikskuld blir ett hinder på vägen

För att kunna hålla ett högt utvecklingstempo behöver organisationer släppa taget om den teknik som stjäl IT-avdelningens tid. För att de som arbetar med IT ska kunna skapa största möjliga värde för verksamheten behöver de kunna fokusera på frågor som ligger bortom det operativa.

Ett vanligt misstag är att man köper komponenter med fokus på kostnadskontroll i stället för att hålla blicken fäst på verksamhetens strategiska mål och konkurrenskraft över tid. Om vi ser på digitalisering som ett teknikprojekt finns risken att den tekniska skulden blir kvar och till och med växer. IT-avdelningen fastnar i en roll som operativ muskel och spenderar sin tid på förvaltning av gamla komponenter.

En annan risk är att vi hoppar på teknologier, som AI (artificiell intelligens) eller IoT (sakernas internet), för att hjälpa oss att lösa specifika problem och utan att tänka på dem som en del i ekosystemet. Snarare än att fråga sig vilken teknik vi behöver handlar det om att utforska vilka förmågor vi ska bygga för att göra verksamheten bättre.

Zakaria Benanni Telia Cygate
Allting vi gör ska sträva mot att sätta verksamhetens kärna i fokus.

Zakaria Benanni

Affärschef för molnet

Ställ in kompassen

För att lyckas med digitaliseringen behöver vi skilja på operativa- och strategiska mål. En verksamhet måste naturligtvis lösa de akuta problem som man ställs inför i vardagen, men om man tappar siktet på strategin är risken att man investerar i tekniska plattformar som inte stöttar den långsiktiga utvecklingen och att man tappar överblicken. En mer komplex IT-miljö innebär mer underhåll och förvaltning, och även nya säkerhetsutmaningar.

Arbeta för att reducera teknikskulden genom att utforska:

  • Vilka teknikfrågor lastar ner verksamheten?
  • Vilka effektmål vill vi uppnå?
  • Behöver och borde vi göra allt själva?

För oss på Telia Cygate innebär fokus på kärnverksamheten att vi bygger smarta tjänsteplattformar och integrerade infrastrukturlösningar som gör det möjligt för våra kunder att få rätt funktionalitet utan att behöva bygga kompetens inom alla områden.

Detta helhetsansvar innebär också att våra kunder bara har ett nummer att ringa när de behöver hjälp. Vi ansvarar för omvärldsbevakning och utveckling av tjänster med fokus på säkerhet, och skapar förutsättningar för att använda tekniken till det som räknas mest: verksamhetsnyttan.

Summering

Snarare än att bygga en IT-infrastruktur för maximal effektivitet ska allt vi gör sikta mot att designa en optimerad kundupplevelse. Digitalisering handlar inte bara om teknik – ändå är det lätt att hamna där. När organisationer måste lägga sin energi på att förvalta och underhålla teknik riskerar den att bli mindre kraftfull som möjliggörare.

Visionen är att frikoppla tjänster från infrastruktur och att varje organisation ska få möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och på det som gör dem konkurrenskraftiga i sin värld. Rätt infrastrukturlösning låter den som arbetar med IT fokusera på affärsutveckling snarare än underhåll.

Ta gärna kontakt för att diskutera hur vi kan stödja digitaliseringsresa.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss