Telia Cygate arbetsplatsen
Arbetsplats

Arbetsplatsstrategi

Skapa rätt förutsättningar för framgångsrik verksamhet med en god strategi för arbetsplatsen.

En strategi för uppskattade och säkra arbetsplatser

Rätt val för att maximera nyttan av arbetsplatsens teknik

En arbetsplatsstrategier utgår från er organisations visioner, mål och värderingar och syftar till att uppfylla verksamhetens behov. Vi hjälper er att utforma er strategi för hur era medarbetare kan och får arbeta och hur vi med teknik, processer och kulturförändringar skapar en uppskattad, säker och verksamhetsanpassad upplevelse.

DW by FAR

Telia Cygate har tagit fram, och arbetar efter, en unik metodik för att designa, implementera och utveckla en arbetsplats som är anpassad för just er organisation - baserad på era medarbetares behov och förutsättningar. Vi kallar den FAR.

Säkerhet i fokus

Säkerhet är en förutsättning. För att en arbetsplatsstrategi skall bli framgångsrik krävs ett säkerhetsarbete från dag ett. Vi ser ingen motsats mellan säkerhet och en god användarupplevelse. Tvärtom tror vi att hög grad av säkerhet främjar en hög grad av nöjdhet hos användarna.

Komma igång

Med våra erfarna medarbetare inom förändringsledning kan vi stötta din organisation för att uppnå ett förändrat arbetssätt som resulterar i en effektiv och modern arbetsplats. Där man drar nytta av den nya tekniken.

Användaren i centrum

Det de som använder systemen som drar nytta av och konsumerar våra digitala arbetsplatser idag. Vi tror på att jobba utifrån personas, användartyper, som vi tillsammans med din organisation definierar utifrån vår egen modell.

Våra tjänster

Det här kan vi hjälpa er med

Vi vet att alla organisationer har olika behov, därför erbjuder vi alltid tjänster med olika alternativ för att möta era behov.

Kompletta lösningar

Vi kan hjälpa er med hela arbetet att ta fram strategi, policys och teknik för er organisations sätt att arbeta. Anpassat efter era förutsättningar, höga säkerhetskrav och medarbetares behov.

Fysiska arbetssplatser

Vi hjälper er att designa och bygga fysiska arbetsplatser där IT är en naturlig del av arkitekturen. Det gäller både byggnader, möblemang och fordon. Helt enkelt alla platser där era medarbetare vill och kan utföra sitt jobb.

Förändringsledning

Med våra erfarna medarbetare inom förändringsledning kan vi stötta din organisation för att uppnå ett förändrat arbetssätt som resulterar i en effektiv och modern arbetsplats.

Tjänstekatalog

När vi skapar en strategi och en design för er arbetsplats, så mynnar det oftast ut i en tjänstekatalog och flera interna erbjudanden till era medarbetare. Vi hjälper er att definera tjänsterna, erbjudandet, och att göra dem mätbara.

Våra arkitekter

Våra arkitekter har lång erfarenhet av att skapa strategier för, designa, implementera och utveckla arbetsplatser oavsett organisation. Vi arbetar utifrån en etablerad modell som anpassas utifrån era behov, säkerhetskrav och förutsättningar. Modellen är leverantörsoberoende och säkerställer att ni kan välja de leverantörer som passar er bäst.

Policy för hemarbete

Står er organisation fortfarande i valet och kvalet kring hur ni skall arbeta idag och i framtiden? Vi hjälper er att hitta modeller som passar er och era medarbetare bäst. Tillsammans med våra partners kan vi guida er rätt i både teknik, lagstiftning och kultur, vilket skapar en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Telia Cygate ligg steget före

Därför ska du välja Telia Cygate

Lösningar som fungerar

Vi erbjuder arbetsplatstjänster som ser till att dina användare har säker tillgång till rätt verktyg och information, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Vi på Telia Cygate älskar effektiva lösningar för att hantera datorer, enheter, applikationer och information i din organisation.

Fördelar med en digital arbetsplats

Ökad medarbetarnöjdhet

Anställda som får tillgång till rätt verktyg för att utföra sitt jobb mår bättre och trivs med sitt jobb.

Attraktiv arbetsplats för nya talanger

Arbetsplatser som kan erbjuda flexibilitet, hög grad av digitalisering och den senaste tekniken har lättare att locka och behålla kvalificerad arbetskraft.

Förbättrad innovationskraft

När teknik fungerar som den ska och ger rätt stöd till arbetet finns mer tid och kraft till att utvecklas och driva innovation.

Höjd produktivitet

Genom att ta bort tidstjuvar och krångliga processer och system går det att öka produktiviteten i alla typer av verksamheter.

Förbättrad kundupplevelse

Det är betydligt lättare att hålla en hög servicenivå gentemot kunder när allt fungerar som det ska internt.

Kostnadseffektivitet

Motiverade anställda som får rätt teknikstöd för att arbeta utan avbrott eller friktioner sparar både tid och pengar. De får fler saker gjorda på kortare tid.

Förbättrat samarbete

Med rätt system för samarbete och kontakt kommer kollegor att få lättare att jobba effektivt tillsammans och mot samma mål.

Snabbare till marknaden

I branscher med stenhård konkurrens så kommer den som tar bort friktioner och tidstjuvar snabbare att nå i mål med sitt innovationsarbete.

Kontakta oss

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer

Telia Cygates strategi för den digitala arbetsplatsen.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Relaterat