Digitalisering

Digital Fox får kommuner att våga välja molnet

Människor framför en väggmonterad skärm

Effektvärde

Snabb och säker digitalisering av offentlig verksamhet

Digital Fox erbjuder lösningar som kan omvandla analoga, tidsslukande rutiner och arbetssätt till smarta, användarvänliga digitala processer inom offentlig sektor.

Suveränt moln

Molnlösning som uppfyller hårt ställda krav

Säkerhet

Heltäckande säkerhetskedja som avlastar kunden

Erbjudande

Suveräna moln

Med smarta system för att omvandla analoga och tidsslukande rutiner till smarta och användarvänliga digitala processer vinner Digital Fox sina kunders gillande. Ett säkert moln i kombination med korta beslutsvägar och aktivt lyssnande säkerställer relevans och kundnöjdhet.

Det svenska företaget Digital Fox erbjuder lösningar som kan omvandla analoga, tidsslukande rutiner och arbetssätt till smarta, användarvänliga digitala processer inom offentlig sektor. Tjänsterna kan köras lokalt hos kunden eller i ett suveränt moln hos Telia Cygate. Digitaliseringen av verksamhet i den offentliga sektorn har ibland begränsats av regleringar och särskilda krav som försvårar användandet av molntjänster. Men med ett suveränt moln garanteras att all data som behandlas stannar i Sverige och inte kan läsas av någon obehörig.

Förr betraktades molnet nästan som något läskigt. Men efter den senaste tidens säkerhetsincidenter, som till största del drabbat verksamheter som har sina servrar on-prem har det vänt, säger Linus Grinsvall, VD på Digital Fox.

Få kunder har de resurser som behövs för säker drift

Fördelen för kunderna med Digital Fox applikationer i det säkra molnet är att de slipper hantera säkerhet och drift själva. Det är idag få kommuner och landsting som har de resurser som behövs för att övervaka en IT-miljö dygnet runt, året runt och blixtsnabbt kunna upptäcka och agera på säkerhetsincidenter. Med ett suveränt moln finns också skydd i flera lager och det är möjligt att återläsa information som blivit skadad eller förstörd vid ett cyberangrepp.

Den fortsatta utvecklingen av Digital Fox system görs i nära samarbete med kunderna för att hitta kreativa lösningar och möjligheter att förbättra processer och flöden med hjälp av digital teknik. Ett exempel är den modulära tjänsten DF RESPONS som skapar förutsättningar för att arbeta strukturerat och säkert med dokumentation, utredning, analys, åtgärder och uppföljning av såväl klagomål som avvikelser och risker inom en offentlig verksamhet. Med hjälp av en statistikfunktion går det snabbt och smidigt att få fram statistik som kan användas som underlag i förbättringsarbete.

Vi har hög flexibilitet, kan lyssna på kunderna och se till att systemen i hög grad kan anpassas efter verksamheten och inte tvärt om. Vi jobbar uppföljande och kan justera våra tjänster under drift om vi ser att vi kan förbättra något, fortsätter Linus Grinsvall.

Samarbetet med Telia Cygate

Lösningen med tjänster som körs i ett suveränt moln har man utvecklat tillsammans med Telia Cygate. Fördelen är att Digital Fox kan fokusera på utvecklingen av sitt system och överlåta drift och säkerhetsövervakning till Telia Cygate. Även om allt fungerar bra idag har man tankar om hur samarbetet kan utvecklas.

Vi skulle gärna se en mer dynamisk resurshantering för våra belastningar i form av CPU och minne. Idag har vi en i förväg bestämd gräns, vilket ger fördelen att vi vet vad det kommer att kosta. Men i framtiden vore det bra med mer automatisk och dynamisk resurshantering i stället för en fast gräns, avslutar Linus Grinsvall.

Vi har hög flexibilitet, kan lyssna på kunderna och se till att systemen i hög grad kan anpassas efter verksamheten och inte tvärt om. Vi jobbar uppföljande och kan justera våra tjänster under drift om vi ser att vi kan förbättra något.

Linus Grinsvall

VD för Digital Fox

Logotyp Digital Fox

Om Digital Fox

Digital Fox grundades 2006 och har idag kunder inom kommuner, statliga myndigheter, privata vårdgivare och fristående skolor och förskolor. Företaget har utsetts till Årets Gasellföretag av Dagens Industri både år 2022 och 2023. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

 

Mer från Telia Cygate