Digitalisering

Cancerfondens viktiga arbete får skjuts av digital teknik

Cancerceller sedda genom mikrosokop

Effektvärde

Snabb och specialiserad support för digitala verktyg.

Cancerfonden är beroende av att system och verktyg alltid fungerar som de ska och att säkerheten är hög. Telia Cygate levererar snabb support och ett helhetstänk kring säkerhet som håller den viktiga verksamheten igång.

IT-support

Snabb och specialiserad support för digitala tjänster.

Säkerhet

Heltäckande skydd med regelbundna säkerhetsanalyser.

Många svenskar drabbas av cancer, direkt eller genom familj och vänner. Idag är det 600 000 svenskar som har eller har haft cancer. Samtidigt finns hoppet om att inom en generation hitta behandlingsmetoder som får många fler att överleva. Att skapa förutsättningar för att hitta nya botemedel är det viktiga uppdrag som får Cancerfondens medarbetare att älska sina jobb. Jobb som underlättas av digitala verktyg och tjänster från Telia och Telia Cygate.

Vi träffar David, Lisa och Veronica som alla jobbar i olika funktioner på Cancerfonden för att höra hur digitaliseringen har förändrat sättet de jobbar. Veronica lyfter direkt att sättet hon arbetar med insamlingskampanjer har förändrats och blivit mer datadrivna.

Förr planerade vi kampanjer i förväg och lät dem rulla klart innan vi utvärderade och drog lärdomar. Idag så följer vi kampanjdata i realtid och kan göra justeringar under kampanjperioden. Det är en stor skillnad, berättar Veronica Espmark, enhetschef för privat insamling och marknad på Cancerfonden.

Men det är inte bara kampanjerna som förändrats. David Pamsjö, HR-chef och IT-ansvarig på Cancerfonden berättar om den medarbetarresa som genomförs med fokus på utvecklade arbetssätt. Det handlar om att alla idag har målstyrd arbetstid och möjlighet att jobba från den plats som fungerar bäst, från den enhet som passar bäst just där och då. Det ställer krav på flexibla och fungerande verktyg och inte minst en supportfunktion som inte är personberoende. Alla typer av fel måste kunna avhjälpas snabbt och utan behov av att komma in till kontoret för att träffa en tekniker. Här har Cancerfonden tagit hjälp av Telia och tjänsten IT-support Direkt som säkerställer att alla medarbetare har snabb access till en hjälpfunktion som kan lösa deras problem.

Det hybrida arbetssättet ställer också stora krav på säkerhet. Cancerfonden jobbar därför proaktivt i nära samarbete med sin kundansvarige på Telia Cygate för att löpande identifiera och åtgärda risker. Det handlar om risker förknippade med insamlingsarbetet och hantering av personuppgifter och personlig data, men också om skydd mot olika typer av attacker. Löpande genomförs sårbarhetsanalyser som ger besked om vilka åtgärder som bör vidtas för att en hög säkerhetsnivå ska kunna upprätthållas. Resultatet av analysen blir en gradering av status för tre olika områden, People, Protect och Detect. Baserat på utfallet tas en åtgärdsplan fram som guidar arbetet framöver. Inte minst ger det metodiska säkerhetsarbetet bra möjligheter att bygga medvetenhet om risker i hela organisationen. Den enskilde användaren är ofta en svag länk i säkerhetskedjan.

Om det är något jag skulle vilja tipsa andra verksamheter om så är det värdet av återkommande säkerhetsananalyser. Det är en investering långsiktigt sparar pengar, samtidigt som det höjer medvetandegraden och kompetensen i organisationen, säger David Pamsjö.

Flexibla verktyg och ökad digitalisering har inte bara fått effekter för det interna samarbetet. Lisa, som hanterar varumärket och därför har många kontakter och dialoger med byråer och samarbetspartners lyfter att det blivit enklare och smidigare under de två år hon drivit arbetet med att skapa ett digitalt varumärkeshus.

Cancerfonden tar hjälp av Telia Cygate för att hantera sina olika typer av licenser och säkerställa att man har rätt antal och typ vid varje givet tillfälle. Det är något som bidrar till att spara kostnader. Som välgörenhetsorganisation är det viktigt att hålla kostnaderna nere för att så stor del som möjligt av alla intäkter får göra nytta för cancerforskningen.

På det sättet är vi nog en rätt så krävande kund berättar David Pamsjö. Det har nog hänt både en och två gånger att jag gått tillbaka till vår kundansvarige på Telia Cygate och bett dem komma tillbaka med en lösning som har ett lägre pris, fortsätter han. Möjligheten till en öppen och rak dialog är något David uppskattar i relationen med Telia Cygate. Tillsammans har man månatliga operativa driftavstämningar där man stämmer av funktionalitet och antalet supportärenden och vad de handlat om.

Vi har ett bra samarbete som bygger på närhet och dialog och jag uppskattar verkligen att vår kontakt alltid bara är ett samtal bort, säger David. De vi arbetar med på Telia Cygate är prestigelösa och har lätt för att förstå och tolka våra behov, det bidrar till en hög grad av tillit, fortsätter David.

När Cancerfonden tillsammans med Telia Cygate tittar framåt så handlar nästa steg om att låta Telia Cygate hantera fler typer av enheter. Idag leasar man mobiltelefoner men kommer snart att hantera även datorer och plattor på samma sätt.

Fördelen för Cancerfonden är att slippa hantera installationer, anpassningar och uppgraderingar. Nya datorer som levererar kommer färdiga att använda direkt ur lådan. Det skapar förutsättningar för att nyanställda snabbt ska kunna komma igång och ”hit-the-ground-running” som David uttrycker det.

Även här utmanar vi Telia Cygate lite och ställer högra krav, vi har legat på för att få en lösning som fungerar för oss och där vi kan ha flexibilitet i valet av datorer, säger David. Lösningen ska snart vara på plats och David tillägger att det känns tryggt med en bra samarbetspartner som lyssnar och gör sitt bästa för att kunna tillmötesgå Cancerfondens behov.

David Pamsjö Cancerfonden
Om det är något jag skulle vilja tipsa andra verksamheter om så är det värdet av återkommande säkerhetsananalyser. Det är en investering långsiktigt sparar pengar, samtidigt som det höjer medvetandegraden och kompetensen i organisationen.

David Pamsjö

HR-chef och IT-ansvarig på Cancerfonden

Logotyp cancerfonden

Om Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut nära 14 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Tack vare forskningens framsteg överlever i dag sju av tio som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

 

Mer från Telia Cygate