Cybersäkerhet

PKI-workshop som kan öka säkerheten

PKI är en central del i IT-miljön och det finns många funktioner som är beroende av att den fungerar korrekt. Vi erbjuder en detaljerad analys av er organisations PKI-struktur för digitala identiteter i syfte att förebygga säkerhetsbrister och ekonomiska konsekvenser.

Sisco DNA Telia Cygate

Telia Cygate PKI Health Workshop innebär en fördjupad analys av ert PKI-område med digitala identiteter. Tillsammans med erfarenheter från Telia Cygates specialister tar vi tempen på er PKI-struktur och kollar att den följer normer och standarder. Vi utgår från Best Practices och identifierar vilka områden som är viktigast för er framåt.

Grafik som illustrerar vad en PKI-workshop innehåller.

Workshopen riktar sig till beslutsfattare, verksamhetsansvariga, informationsansvariga och IT-ansvariga som direkt eller indirekt har ett intresse inom säkerhet samt vill bidra och påverka framåt.

Genom workshopen erhålls en analys av att PKI-plattformen är korrekt installerad och konfigurerad i syfte att förebygga konfigurationsförfall och säkerhetsbrister. Vår analys omfattar även verksamhetskontinuitet utifrån organisationens digitala identiteter för att komma åt viktiga system och funktioner.

Yttre faktorer såsom hotaktörer, regulatoriska- och verksamhetskrav förändras över tid och påverkar behovet av en framåtlutad PKI-struktur. Idag har det blivit allt viktigare att arbeta aktivt med skydd av digitala nycklar som i orätta händer kan sätta hela IT-miljön ur funktion. Genom en workshop kan vi tillsammans säkerställa att er PKI-struktur är robust, säker och i linje med Best Practice inom området och att den är anpassad till just era verksamhetsbehov.

Om du är intresserad av en workshop tillsammans med oss så fyller du i formuläret på denna sida så tar vi kontakt för att diskutera nästa steg.

Mer om PKI

Inom en verksamhet är hanteringen av PKI (Public Key Infrastructure) en viktig uppgift som involverar flera roller och funktioner. Här är några nyckelaktörer:

IT-avdelningen:
  • Certifikatadministratörer: Dessa specialister hanterar digitala certifikat. De utfärdar, förnyar och återkallar certifikat enligt företagets behov.
  • Systemadministratörer: Ansvarar för att implementera och underhålla PKI-infrastrukturen på servrar, nätverk och andra system.
  • Säkerhetsansvariga: Övervakar PKI-processer och ser till att säkerhetspolicyer efterlevs.

 

Säkerhetsavdelningen:
  • Säkerhetsarkitekter: Designar PKI-lösningar och definierar säkerhetspolicyer.
  • Säkerhetskonsulter: Ger råd om bästa praxis för PKI och hjälper till med implementering.
Verksamheten:
  • Användare: Använder digitala certifikat för autentisering, kryptering och digitala signaturer.
  • Applikationsägare: Ansvarar för att integrera PKI i företagets applikationer.

 

Externa aktörer:
  • Certifikatmyndigheter (CA): Externa organisationer som utfärdar certifikat. Företag kan använda offentliga CAs eller ha egna interna CAs.

 

Sammanfattningsvis är hanteringen av PKI en samarbetsinsats som involverar flera avdelningar och specialister för att säkerställa en säker och effektiv infrastruktur. I vår workshop identifieras ansvarsområden för olika aktörer för att säkerställa att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Johan Lundborg, Telia Cygate
"Oavsett var ni befinner er med ert säkerhetsarbete idag så ger en workshop en tydligare bild av ert nuläge samt identifierar prioriterade åtgärder som snabbt kan höja säkerheten.”

Johan Lundborg

Sales Specialist, johan.lundborg@cygate.se, 076-762 60 24

Grafik i lila

Gör din intresseanmälan här!

När vi fått din intresseanmälan hör vi av oss för att diskutera nästa steg.

Integritet(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.