Cybersäkerhet

Dags att överväga dubbelkryptering

Varför är det så få organisationer som krypterar sin data?

Kryptering är ett ämne som alltid är aktuellt inom vår bransch. Ändå är det fortfarande relativt få företag som krypterar sin data. Här reflekterar vi över varför så är fallet.

Något som man kan fråga sig är varför så få företag och organisationer gör slag i saken och krypterar all data de inte vill tappa ägandeskapet över. Beror det på kunskapsbrist, lathet eller något annat?

Ett ganska enkelt exempel på ägandeskap är Ransomware. När du får Ransomware övergår ägandeskapet av ditt och ditt företags data till kidnapparen. Kidnapparen av filerna tar ägandeskap genom att äga krypteringsnyckeln. Och det är bara kidnapparen som kan låsa upp filerna från krypteringen. Ransomware kan därför ses som ett vinnande koncept för banditer.

Arbeta på Telia Cygate

Många företag gör en transformationsresa till molnet och då oftast till Microsoft 365. Det bästa sättet att behålla ägandeskapet över sin data är att använda sig av Microsoft Double Key (DKE) encryption. Då sitter ni på masternyckeln för det data som finns i molnet hos Microsoft. Precis som namnet på funktionen är datat dubbel krypterat. Först av Microsoft och sedan av er och då sitter ni på huvudnyckeln.

Så vårt budskap är helt enkelt att se över det data som du vill skydda och se över var det är placerat. Om du inte redan har en plan för att kryptera din data är det något som du bör göra.

På Telia Cygate har vi färdiga koncept för DKE för dig som vill behålla ägandeskapet av att kryptera i Microsoft 365. Telia Cygate har ett nära samarbete med Thales och förlitar oss på deras produkter i våra lösningar.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss