Cybersäkerhet

Erbjudande som kan öka säkerheten

Behovet av ett strukturerat arbete runt säkerhet har aldrig varit större. Ökande digitalisering och nya krav på regelefterlevnad tillsammans med utvecklade hot ställer krav på ett mer holistiskt säkerhetstänk.

Fönsterparti på kontor sett inifrån

I samband med eventet Säker IT-miljö med bibehållen användarupplevelse lanserar Telia Cygate ett erbjudande på en kombination av utvalda workshops som vänder sig till alla verksamheter som snabbt vill skaffa sig en helhetsuppfattning kring sin nuvarande säkerhetssituation, vilka sårbarheter som finns idag och hur dessa skulle kunna åtgärdas.

Detta kombinationserbjudande från Telia Cygate och Cisco är öppet för besökare till eventet samt de som gör en intresseanmälan via denna sida senast den 31 mars 2024.

Efter intresseanmälan tar vi kontakt för att föreslå ett passande upplägg. Där kommer också pris samt omfattning att tydligt framgå. Utgångspunkten är en inledande workshop plus en eller två anpassade aktiviteter.

Figur som beskriver erbjudande inom säkerhet
Johan Lundborg, Telia Cygate
"Oavsett var ni befinner er med ert säkerhetsarbete idag så ger en workshop en tydligare bild av ert nuläge samt identifierar prioriterade åtgärder som snabbt kan höja säkerheten.”

Johan Lundborg

Sales Specialist, johan.lundborg@cygate.se, 076-762 60 24

Gör din intresseanmälan här!

När vi fått din intresseanmälan hör vi av oss för att diskutera nästa steg.

Integritet(Obligatoriskt)

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss