Cybersäkerhet

Underskrift på papper inte längre det säkraste alternativet

Har du tänkt på hur ni skulle kunna arbeta papperslöst och se till att ni inte missar det digitala tåget. Ett område som snabbt utvecklas är digitala signaturer som nu snabbt blir vanligare. Det är därför hög tid att börja bekanta sig med elektroniska signaturer om ni inte gjort det tidigare.

Papper på ett bord som undertecknas av en person som man endast ser armarna på.

Länge har avtal och kontrakt existerat i form av ett fysiskt, underskrivet pappersdokument. Det är både krångligt och skapar stora volymer av fysiska avtal som måste förvaras och arkiveras någonstans. Samtidigt hanteras i princip alla dokument idag digitalt, i alla fall fram till det att det är dags att skriva under dem. Då blir de plötsligt också fysiska. Detta trots att digitala signaturer idag anses som det säkraste sättet att skriva under något på.

Högre säkerhet med digitala signaturer

När du väljer att skriva under med en digital signatur kan alla parter lita på att det faktiskt är du som skrivit under. Väljer du att skriva på en papperskopia med penna, krävs egentligen att någon form av legitimation visas upp för att alla ska kunna vara säkra på vem som egentligen skrivit under dokumentet.

Digitala signaturer är idag både säkrare, snabbare och smidigare än fysiska underskrifter. Dessutom slipper företag all hantering av utskrifter och arkivering som både kräver utrymme och är dåligt för miljön, säger Sandra Larsson, ansvarig för området digitala identiteter på Telia Cygate.

Anledningen till att en digital signatur är säkrare än en fysisk beror på att du skriver under med hjälp av ett certifikat som är utgivet av en betrodd part, som exempelvis en bank eller en myndighet. Certifikatet fungerar som en digitala legitimation. Den digitala signaturens juridiska giltighet baseras på EU-lagstiftning och är idag giltig i alla EU-länder.

Sparar tid och minskar behovet av arkivutrymme

En annan fördel med att skriva under digitalt är att det sparar tid för verksamheten. Ni slipper de moment som handlar hantera och arkivera dokumenten. Oftast ska de även undertecknas av flera olika personer innan ett avtal blir giltigt. Om inte alla kan befinna sig i samma rum krävs att det fysiska dokumentet postas eller transporteras runt till varje person som ska skriva på.

En digital signering kan göras var som helst med hjälp av en mobiltelefon och en e-legitimation. Det krävs alltså inte att den som skriver under måste infinna sig på en plats någonstans för att styrka sin identitet. Det sker automatiskt med hjälp av den digitala signaturen.

Fråga oss om hur digitala signaturer kan användas i er verksamhet

Vi på Telia Cygate har hög kompetens inom digitala identiteter och signaturer så har du funderingar och frågor kring hur digitala signaturer kan användas i din verksamhet så tveka inte, hör av dig till mig, Sandra Larsson, så berättar jag mer.

Kontakta mig via mejl

Sandra Larsson, Telia Cygate
Digitala signaturer är idag både säkrare, snabbare och smidigare än fysiska underskrifter. Dessutom slipper företag all hantering av utskrifter och arkivering som både kräver utrymme och är dåligt för miljön.

Sandra Larsson

Service Owner Digital Identities, Telia Cygate

Grafik i lila

Få svar från en säkerhetsexpert

Ställ en säkerhetsfråga till oss så utlovar vi ett snabbt svar från någon som kan svara.

Få svar från en säkerhetsexpert