Nyhet

Alla har ett stort ansvar för ett robust digitalt försvar

Alla som är uppkopplade, både organisationer och privatpersoner, har ett stort ansvar för ett robust digitalt totalförsvar.

Telia Cygates panel under Almedalen 2023

Årets Almedalsvecka hade ett genomgående tema – hur Sverige kan säkra ett robust totalförsvar. Inte minst fanns det ett stort antal seminarier som fokuserade på vårt cyberförsvar och digitala robusthet.

Telia inledde Almedalsveckan med ett mycket välbesökt och uppskattat seminarium på ämnet ”Hur kan Sverige säkra ett starkt digitalt totalförsvar?” där, utöver Telia, representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Post- och Telestyrelsen deltog. Innehållet i seminariet satte fokuset på flera punkter som är centrala för att skapa, inte bara ett robust samhälle utan också en robust cybersäkerhet inom organisationer.

När jag själv senare i veckan fick förmånen att delta i ett panelsamtal som arrangerades av Google, med rubriken: ”Hur väl rustat är Sverige mot cyberattacker?”, lyfte jag bland annat fram vikten av att vi behöver utbilda våra verksamheter (på alla nivåer) i IT-säkerhet, men även kontinuerligt öva våra försvars- och krishanteringsförmågor.

Det seminarium som berörde mig allra mest var ändå det som arrangerades av Region Jönköping där Dr Yegor Aushev, chefen för Ukrainas civila cyberförsvar, berättade om det cyberkrig som de utkämpar mot Ryssland.

Läs gärna mer om vad jag upplevde i och mina reflektioner från Almedalen

Simon Binder, Telia Cygate

Simon Binder

Cybersäkerhetsexpert, simon.binder@cygate.se

Relaterade nyheter