Nyhet

Digitala bolag står stadigare – men är större måltavlor

Digitaliseringen ökar exponering för cyberkriminella. Därför krävs att man ser till helheten. Läs mer om hur Telia och Telia Cygate möter behovet.

Robusthet med Telia Cygate

Högdigitala företag står sig bättre i tuffa ekonomiska tider. Samtidigt skapar digitaliseringen ökad exponering för cyberkriminella. Därför krävs att man ser till helheten – en säker och robust digital infrastruktur – och inte enbart till enskilda system eller tjänster.

– Digitalisering, är den så viktigt? Ja, och här är siffrorna tydliga. Hela 45 procent av alla lågdigitala företag upplever att de har påverkats negativt av den allt svårare ekonomiska situationen, jämfört med 15 procent av de högdigitala. Det ser ut som att digitalisering ger en robusthet som gör att man står sig bättre i tuffa tider. Svenska företag kan inte välja bort digitalisering. Det är en fråga om överlevnad. Källa; Telias digitala index

Det är alltid en utmaning att säkerställa att säkerheten ligger på en relevant och accepterad nivå. Till en följd av digitaliseringen skapas oönskade svaga länkar. Dessa svagheter ser vi bland annat i enheter som ansluter till nätverket eller i något av de andra lagren som utgör helheten i en lösning eller tjänst.

Att vara proaktiva i sitt säkerhetsarbete har sina utmaningar men det underlättar att samverka med varandra. Allt för ofta hamnar kunderna i kläm där de ska bli experter i att genom sina olika leverantörer bygga sin digitaliseringsresa och samtidigt stärka motståndskraften inom cybersäkerhet.

Ta gärna del hur vi möter behovet av en säker och robust digital infrastruktur (En fördjupning i ämnet.)

Relaterade nyheter