Gällande villkor tjänsteavtal gällande Hosted VMware

Gällande villkor träder i kraft för befintliga kunder från och med den 1 januari 2023. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner ni de gällande villkoren.

Gällande villkor träder i kraft för befintliga kunder från och med den 1 januari 2023. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner ni de uppdaterade villkoren.

Uppdateringen av våra villkor baseras fortsatt på Tech-Sverige (IT & Telekomföretagens) standardavtal. Läs de uppdaterade villkoren i sin helhet och ladda gärna ner kopiorna som referens. Det nya avtalet och villkor finner ni längst ner på den här sidan.

Vad är det som har ändrats?

Kortfattat handlar det om att vi lägger till ytterligare tjänster samt byter namn på våra SLA-avtal. De kunder som tidigare haft SLA-VM byter avtal till SLA-Premium med ett högre åtagande. Befintliga kunder behåller sitt tidigare avtalade pris. Därmed sker ingen försämring av tjänsten och man är inte berättigad till att avsluta sitt avtal med Telia Cygate på grund av avtalsförändring.

Vad behöver jag som kund göra?

Du behöver inte göra något för att ändringen ska ske, det sker per automatik den 1 januari 2023 i och med vårt mailutskick.

Gällande villkor

TechSverige, Molntjänster allmänna bestämmelser

Avtal IT-tjänster Hosted-VMware

Molntjänster särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter TechSverige

Specifikation Hosted VMware*

*I tidigare utskick från 2018-05-18 samt på hemsidan hette denna fil ”Specifikation-av-behandling-av-personuppgifter-i-samband-med-servertjänster-v1.11.pdf”. Innehållet i ovanstående fil är identiskt.

Mer att upptäcka