Gällande uppdaterade villkor för tjänsteavtal Hosted VMware

Villkoren träder i kraft för befintliga kunder från och med den 1 juli 2023. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner ni de uppdaterade villkoren.

Vad är det som har ändrats?

Vi har uppdaterat vår Specifikation av behandling av personuppgifter som reglerar behandling av personuppgifter. Uppdateringen avser förtydliga och kompletterande beskrivningar av hur behandling går till. Läs de uppdaterade villkoren i sin helhet och ladda gärna ner kopiorna som referens. Det nya avtalet och villkor finner ni längst ner på den här sidan.

Vad behöver jag som kund göra?

Du behöver inte göra något för att ändringen ska ske, det sker per automatik den 1 juli 2023 i och med vårt mailutskick.

Gällande villkor

TechSverige, Molntjänster allmänna bestämmelser

Avtal IT-tjänster Hosted-VMware

Molntjänster särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter TechSverige

Specifikation av behandling av personuppgifter

Mer att upptäcka