Molnet

Sveriges a-kassor lyfter medlemsservicen med flexibel infrastruktur

Effektvärde

Sveriges a-kassor har fått en mer hållbar verksamhet genom reducerad energiförbrukning.

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som stöttar 24 a-kassor i deras arbete med att leverera god service till 3,9 miljoner medlemmar. Som en del av uppdraget tillhandahåller Sveriges a-kassor IT-infrastruktur för applikationsutveckling, test och utbildning. För att få en bättre kontroll på kostnader, och en större flexibilitet i miljön, valde de att ersätta sitt fysiska datacenter med en Azure Stack Hub-lösning från Telia Cygate.

Hållbarhet

Bättre kontroll och lägre energiförbrukning.

Molnlösning

Från fysiska datacenter till en Azure Stack Hub lösning.

Offers

Molnet

IT-teamet på Sveriges a-kassor arbetar med att utveckla och förvalta de system som a-kassorna och deras medlemmar använder för att administrera sina ärenden, som till exempel ”Mina sidor”. Sveriges a-kassor digitaliserar, standardiserar och automatiserar så mycket som möjligt för att minska den administrativa lasten, så att personalen i stället kan fokusera på att korta ledtider och leverera så god service som möjligt till medlemmarna.

Arbetslöshetsförsäkringen fyller en viktig funktion, både för samhället och för den enskilda individen. Det är kritiskt att administrationen fungerar på ett bra sätt då den som står utan arbete är beroende av att få ut sin ersättning i tid. Vår vision är att administrera a-kassorna på ett så bra sätt att ingen hade gjort det bättre, säger Peter Björkling som arbetar som teknikchef på Sveriges a-kassor.

Tidigare hade Sveriges a-kassor en traditionell datacenter-lösning. Deras resa till molnet tog avstamp i en önskan att få en större kontroll på kostnader och en högre grad av flexibilitet för att snabbt kunna skala upp och ner för att möta ett skiftande behov. Verksamheten omfattas av lagkrav som kräver att all data lagras i Sverige, och valet föll på Azure Stack Hub från Cygate.

Enkelt förklarat har vi flyttat från en fysisk serverhall till en virtuell serverhall i molnet. Vi har drygt hundratalet servrar, nätverk, backup-lösning och VPN, säger Mattias Berglund som arbetar som teknisk produktansvarig för Azure Stack på Sveriges a-kassor.

Telia Cygate är bara ett samtal bort när vi har någon fråga eller behöver hjälp. Vi träffar också en lösningsarkitekt en gång i månaden för att säkerställa att miljön möter våra behov på ett optimalt sätt över tid.

Peter Björkling

Teknikchef Sveriges a-kassor

Från administration till medlemsservice

En av drivkrafterna bakom flytten till molnet var att öka utvecklingstakten genom att alltid kunna erbjuda en miljö som möter användarnas behov. Nu tar det minuter att starta upp en ny server snarare än dagar. IT-teamet på Sveriges a-kassor upplever också att har höjt kvalitén på sin leverans och att de nu jobbar närmre verksamheten.

I den nya miljön går det snabbare för önskemål att färdas nerifrån och upp, och vi hjälper våra kollegor på ett snabbare och effektivare sätt. I förlängningen leder det till bättre service till medlemmarna.

Mattias Berglund

Teknisk produktansvarig Azure Stack på Sveriges a-kassor

Kostnadseffektivitet och hållbarhet

En lösning där kunden bara betalar för den faktiska användningen gör det möjligt att styra kostnaderna, och Sveriges a-kassor ställer servrar som inte används i viloläge på nätter och helger. Flexibilitet och tillgänglighet säkerställs med hjälp av en self service-tjänst som låter utvecklare och testare starta upp den server de behöver om de vill arbeta vid en tidpunkt då den normalt sett inte är uppe och snurrar. Modellen främjar omställningen till en mer hållbar verksamhet genom en reducerad energiförbrukning.

Nu vet vi exakt vilka applikationer som nyttjas, vad de kostar per timme och år, och hur prognosen ser ut framåt. Det gör att vi kan synliggöra kostnaderna för organisationen på ett konstruktivt sätt och samarbeta med dem som nyttjar tjänsterna för att hålla kostnaderna nere, säger Peter Björkling.

Relaterade kundcase