Lokala nät

Rikshem gör byggnader mer effektiva och hållbara

Effektvärde

Effektivare och mer hållbara fastigheter

Rikshem har tagit ett helhetsgrepp gällande digitalisering av sina fastigheter. Genom att ha uppkopplade fastigheter och hem trivs hyresgästerna bättre, driften effektiviseras och miljöpåverkan minskas. Det ger dessutom en frihet och en överblick.

Proaktiv förvatlning

Digitalisering med öppet fibernät för hyresgästers ökade valfrihet, samt möjliggörande av styrning och effektivisering av resurser och energi genom proaktivt agerande för fastighetsförvaltare.

Digitalisering som verktyg

En IoT-lösning från Telia Cygate har gett Rikshem möjligheten att bättre möta sina hyresgästers behov och önskemål. samtidigt som det möjliggör proaktiv förvaltning av fastigheter.

Erbjudande

Lokala nät

Tanken för Rikshem var att kunna förvalta sina fastigheter proaktivt och öka kundnöjdheten hela tiden. För att lyckas med det behövde Rikshem få kontroll på hur deras fastigheter mår.

Uppkopplat och smart

En viktig del av projektet var ett öppet fibernät där alla hyresgäster själva får möjligheten att välja internetleverantör, samt kvalitativ uppkoppling av fastigheternas underdriftcentraler och dess driftsystem. Dessutom kommer sensorer att installeras i lägenheterna. Detta innebär att Rikshem på sikt kan monitorera temperatur och luftfuktighet i byggnaderna för att möjliggöra ett gott inomhusklimat för hyresgästerna. All information som sensorerna i fastigheterna samlar in visualiseras i en IoT (Internet of Things)-plattform.

Genom att koppla upp fastigheten går det att bättre få ut data ifrån Rikshems fastigheter för att kunna styra och effektivisera fastigheterna på ett mer resurs- och energieffektivt sätt. Dessutom kan temperatur och fukt mätas individuellt i alla lägenheter. Vilket bidrar till att kunna vara mer proaktiva i stället för reaktiva.

Digitaliseringen på Rikshem

Rikshem nyttjar digitaliseringen som medel för att nå sina mål, för att driva bolaget vidare. Digitalisering handlar om teknik, människa och utveckling, att skapa en upplevelse.

Förändrat fokus

Tidigare var det mest prat om yta och kvadratmeter i fastighetsbranschen. Nu har fokus ändrats och handlar mer om hyresgästen, människan, att kunna skapa en upplevelse och nöjdhet för kunden.

Det viktiga är en smart fastighet som ger full kontroll på hur den mår, går och står, en fastighet som hyresgästerna har alla förutsättningar att må bra av och leva i.

Rikshems helhetssatsning

Som en av Sveriges största privata fastighetsbolag med över 30000 lägenheter har Rikshem en djupare förståelse för fördelarna med digitalisering. För att maximera dessa nyttan fokuserar de på:

  • Öppen Fiber
    För att kunna erbjuda lägenhetsinnehavare de bästa digitala upplevelser rullar Rikshem ut öppen fiber som gör att de kan välja TV och Internet.
  • Fastighets IT
    Rikshem skapar nu en enhetlig och integrerad lösning för att sy ihop all fastighets IT, nätverk och hanteringen av systemen. Syftet är att minska attackytorna på fastighetens olika IT-system samtidigt som Rikshem får kontroll på vilka enheter som använder nätverket och hur dessa får kommunicera externt och internt.
  •  Sensorer i lägenheterna
    Rikshems alla 30000 lägenheter ska få sensorer för att kunna hantera temperatur och fukt. Datan från dessa samlas in och ger Rikshem möjlighet att agera proaktivt. De öppna APIerna möjliggör att även kunna integrera med andra öppna system.

Om Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Vi tar stort socialt ansvar i våra bostadsområden och med ett fokus på hållbarhet vill vi bidra till en god samhällsutveckling. Våra ägare Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB är även de trygga och långsiktiga aktörer som garanterar att vår verksamhet prioriterar affärsmässighet och lönsamhet.

Relaterade kundcase