Molnet

Preem sätter ramverk som främjar innovationskraft i molnet

Effektvärde

Accelererad innovation med fokus på säkerhet och kontroll

Preem såg behovet att modernisera sin plattform för att accelerera innovation, snabbt komma till marknaden med nya tjänster och bli mer datadrivna. För att lägga grunden för en säker molnresa, tog Preem hjälp av Telia Cygate för att sätta ett ramverk som gör det möjligt för användarna att utveckla och testa sina idéer i Azure på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Accelererad och säker innovation

Preem ville accelerera innovationen samtidigt som onödiga kostnader undveks och förvaltningen framtidssäkrades, utan att kompromissa på säkerheten.

Kontrollerad molnresa

Modellen CAF by FAR baserat på Microsoft för Azure från Telia Cygate var därmed en fullträff som ramverk för Preems molnresa.

Preem är en IT-intensiv verksamhet. Robin Johansson är ansvarig för IT-operations på Preem, och levererar tillsammans med Telia Cygate it-plattform och digitala arbetsplats-tjänster till verksamheten. För allmänheten är Preem mest kända för sina stationer, men sett till omsättningen är det är en relativt liten del. Preem tillhandahåller även bränsle och smörjmedel till industrier, och under varumärket Såifa säljer de drivmedel till den tyngre fordonsflottan som rullar på vägarna.

Våra system för planering och logistik som möjliggör flödet från råvara till slutkund förutsätter en IT-miljö med hög tillgänglighet och säkerhet.

Robin Johansson

Chef IT Operations

Goda förutsättningar för en kontrollerad molnresa

Preem har en stark innovativ kraft i organisationen och det fanns användare som redan börjat utforska möjligheterna i molnet. Men för att göra en kontrollerad resa valde Robin att investera i ett ordentligt omtag. Han ville säkerställa att de inte ger sig i väg i en riktning där de kompromissar på säkerheten, drar på sig onödiga kostnader, eller hamnar i en ohållbar förvaltningssituation.

Vi behövde ett ramverk för vår molnresa, och en plan för vilka tjänster vi vill konsumera i molnet. Därför valde vi att göra en förstudie.


Efter ett gediget utvärderingsarbete föll Preems val på Telia Cygate. De ville ha en partner som kan sina saker, som har en grundinställning som ligger tillräckligt nära deras egen, men som också kan och vågar utmana dem. Robin lyfter också fram att Telia Cygates säkerhetsmedvetenhet var en viktig faktor i utvärderingsprocessen.

Vi har varit extremt nöjda med tillvägagångssättet och kompetensen och hade utan tvekan valt att göra samma sak igen.

Rörelseutrymme för innovativa medarbetare

Telia Cygate arbetar enligt en modell som heter CAF by FAR, som följer Microsofts ramverk för hur man bäst anammar Azure. Utifrån ramverket byggs en grundplattform som är redo för all typ av last som en verksamhet önskar flytta ut i molnet. Användarna får mallar och behörigheter inom ramverket, och friheten att sätta upp tjänster för att utveckla, testa och lansera koncept.

Med ramverket på plats befinner vi oss nu precis på den plats vi önskade att ta oss till. Så länge användarna håller sig inom ramverket är det bara att köra på vilket främjar en innovativ kultur. För mig som har ett stort teknikintresse är det roligt att få vara med och skapa förutsättningar för digitaliseringen.


Ett av de molninitiativ som står överst på Preems agenda handlar om att dra nytta av AI för att samla in tillgängliga data från olika system till en pool, och omvandla till insikter som verksamheten kan dra nytta av för att fatta mer datastyrda beslut.

Relaterade kundcase