Lokala nät

Mindre företag vill ha en IT-partner med stort engagemang

Effektvärde

SIMABs molnresa mot enkelhet, transparens och säkerhet

SIMAB erbjuder tjänster inom sotning och brandskydd samt ventilationslösningar för frisk luft i bostäder. Deras vision är att vara det trygga valet för kunder och medarbetare, och för att nå dit behöver de en säker och användarvänlig IT-miljö. Telia Cygate byggde en lösning som gör det enkelt för personalen på fältet att sköta administrationen från sina mobila enheter, och för kunderna att ta del av hur arbetet i de större ventilationsprojekten framskrider.

Enkelt, säkert och transparent

Enligt SIMAB ska kunden alltid vara i fokus. En enkel, transparent och effektiv lösning för tekniker i fält att inkludera kunden var därför i fokus för SIMABs digitaliseringsresa.

Lägga tid på rätt saker

En användarvänlig IT-lösning från Telia Cygate låter tekniker i fält att undvika onödig administration, bjuda in kunder att följa processen och istället lägga tid på kunden. Helt i linje med SIMABs vision om att vara kundens trygga val.

SIMABs fältpersonal sköter all sin administration via sina bärbara enheter. Ventilationsteknikerna redovisar intäkter, tid och kundbesök. Sotarna har listor med punkter att bocka av, brandskyddsteknikerna skriver rapporter och tidsrapporterar. Majoriteten av SIMABs medarbetare är vana IT-användare, men några skojar om att de skulle föredra att återvända till papper, penna och kartotek. Därför behöver SIMAB verktyg som är riktigt enkla att använda och som fungerar bra även för de användare som är minst hemma med tekniken.

Teknikstrul orsakar frustration och stress för den som inte får det att funka. Och om rapporter i stället lämnas i på papper tar det tid från andra i organisationen.

Jonas Olsson

VD

Nödvändig modernisering

SIMAB stod inför en utmanande situation där de behövde modernisera och lyfta säkerheten i sin IT-miljö samtidigt som de ville hålla liv i befintlig legacy-programvara. Teamet på Telia Cygate tog fram ett proof of concept för en Azure Virtual Desktop-miljö med fjärrapplikationer. Inloggning till verktygen sker smidigt med e-postadress och Microsoft Authenticator och användarna märker ingenting av det bakomliggande säkerhetsramverket så länge de håller sig på rätt sida staketet.

Den nya miljön är både mer stabil och bättre för användarna, vilket innebär att jag får hantera färre supportärenden.

Richard Svensson

IT-ansvarig

Eftersom många som arbetar på fältet gärna vill jobba på kontoret då och då för att få den sociala kontakten valde SIMAB att ha kvar ett antal kioskdatorer på kontoret som användarna kan logga in på.

Vi ville egentligen inte ha kioskdatorer, men eftersom det var något som medarbetarna uppskattade valde vi att ha dem kvar, men har harmoniserat modell och operativsystem för att underlätta administrationen, säger Richard.

Mindre tid till IT-strul och med tid till verksamheten

Med 80 medarbetare har SIMAB ingen dedikerad IT-avdelning. Richard Svensson vars huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföring och kommunikation är även IT-ansvarig. Tillsammans med Ninn Furudahl på kundservice har han en samordnande roll och ju bättre IT-miljön fungerar desto mer tid kan de ägna åt sina huvuduppgifter

Vi har en ärlig dialog och Jonny pratar på ett språk jag förstår, och på ett sätt som gör tekniken relevant för mig. Han har också en förståelse för att vi behöver skynda långsamt för att verksamheten ska hänga med, säger Richard.

Richard och Jonas uppskattar att Telia Cygates säljare Jonny Dahlqvist och teknikkonsult Daniel Hedberg hjälper dem att bli mer självgående i vardagen. Det innebär att Telia Cygate i en allt större utsträckning kan fungera som en strategisk partner som hjälper verksamheten vidare med lösningar som skapar värde för kunderna. Redan idag använder SIMAB en digital dagbok i stora ventilationsprojekt, som låter kunderna följa teknikerns arbete, dag för dag, i text och bild.

Kunden tar oredigerat del av det teknikern publicerar och det är ett sätt för oss att vara transparenta och att visa att vi lever vårt löfte: SIMAB är det trygga valet, säger Jonas.

 

Tips till mindre företag

Även ett mindre företag vill ha ett stort engagemang, och Richard tipsar om att testa svarstiderna hos IT-leverantören innan avtalet tecknas: Skicka ett mejl med frågor och se hur lång tid det tar innan du får svar, och vilken känsla du får i kommunikationen.

Relaterade kundcase