Lokala nät

Kraftringen ökar takten på digitaliseringsresan

Kraftringens ledord

Säkerhet; från driftsäkerhet och it-säkerhet, till arbetsmiljösäkerhet för personalen.

Kraftringen är ett av Skånes ledande energibolag med 280 000 kunder som litar på dem för en trygg leverans av el, kyla, värme och fiber. Som en del i satsningen på effektiva och hållbara energilösningar, samt för att leverera konkurrenskraftiga tjänster, driver Kraftringen en ambitiös digitaliseringsagenda. Telia Cygate har fått förtroendet att arbeta nära Kraftringens interna IT-driftsavdelning och ta ett helhetsansvar för driften av företagets hybrida IT-miljö, datanät samt leverera tjänster för den digitala arbetsplatsen.

Säkerhet för proaktiv samhällsnytta

Säkerhet utan kompromiss på proaktivitet och leverans av framtidens effektiva och hållbara lösningar för samhällets elförsörjning i alla led, från personalens arbetsmiljö till drift- och IT-säkerhet i Kraftringens digitaliseringsresa.

En holistisk digitaliseringspartner

Möjligheten till en kombination av säker och stabil drift utan avkall på innovationskraft och leverans av tekniska lösningar för framtiden motiverade Kraftringens val av Telia Cygate som partner för digitaliseringsresan.

Sedan många år befinner vi oss som samhälle i ett läge där vi inte klarar oss särskilt länge utan el. Även om till exempel vattenförsörjningen är säkrad på ett alternativt sätt, så finns det ändå troligtvis en eldriven pump någonstans i flödet. Utan el stannar det mesta, och som samhällsviktig verksamhet genomsyras Kraftringen av ledordet säkerhet; från driftsäkerhet och it-säkerhet, till arbetsmiljösäkerhet för personalen.

Under det senaste året har det växande antalet allvarliga cyberattacker, i kombination med världsläget, lyft säkerhetsfrågan på agendan. Attacken som drabbade Coop under sommaren 2021 blev en ögonöppnare för många. Det gick att slå ut en hel affärskedja med butiker över hela landet genom att attackera en underleverantör till en av deras leverantörer. Därför är det viktigt för Kraftringen att samarbeta med en partner som lever upp till de myndighetskrav som verksamheten omfattas av.

Som elbolag är det ett stort och viktigt åtagande att sörja för löpande och stabil elförsörjning, och är bara så starka som den svagaste länken i kedjan.

Kundkrav driver digitalisering

Precis som de flesta andra branscher behöver elleverantörer också förhålla sig till att digitaliseringen har lyft kunder och medborgares förväntan på service till en ny nivå. Om det blir mörkt vill kunden omedelbart veta vad som är fel, och när det kommer vara åtgärdat. Och för kunderna är det självklart att snabbt och smidigt kunna uträtta sina ärenden på webben, som exempelvis att anmäla ett lägenhetsbyte.

När som helst kan det dyka upp små aktörer som kan leverera ett helt digitalt alternativ, och det innebär att vi måste öka takten på vår digitalisering och ständigt erbjuda bättre lösningar till våra kunder. Här är det helt avgörande att ha en stark partner som springer tillsammans med oss.

Digitaliseringen ökar effektivitet och driftsäkerhet

Kraftringen har just nu fokus på att digitalisera och automatisera processerna kring att ansluta enheter till elnätet, oavsett om det är en laddstolpe, hus eller kommersiell fastighet, och att förenkla och effektivisera montörens vardag. Redan idag har de arbetsordrar och kartor i plattan, och slipper att åka till kontoret för att skriva loggar vid dagens slut. I framtiden kan smarta övervakningssystem, som larmar i händelse av effektbrist, leda till att montören kan åtgärda ett problem innan avbrottet är ett faktum.

Det finns även en stor potential i möjligheten att automatiskt styra varifrån elen kommer med hjälp av AI. Kraftringen har börjat en resa för att ta ut den största möjliga effekten av sina värmeverk och driftsanläggningar, och Richard menar att digitaliseringen öppnar upp för att i framtiden knyta samman alla system som lagrar och genererar el.
Ponera att du har ett flerfamiljshus där alla sätter bilarna i laddstolpen, och att husen använder som mest el mellan 17 och 20. Då kan man nyttja effekten som finns lagrad i bilarna till hushållsbruk under de timmarna, och sedan gå ner och ladda fordonen igen senare på kvällen. Framtiden är att nyttja resurserna där de finns, men det förutsätter stora volymer.

En partner till verksamheten

En modern IT-driftsavdelning behöver vara en del av verksamheten, lyssna och ligga före och möta upp behoven med tekniska lösningar. Bland medarbetarna på Kraftringen finns ett stort sug efter digitala lösningar; de gör sin research, har koll på vilka möjligheter som finns, och vill ha dem direkt.