Molnet

Södra Skogsägarna digitaliserar skogsbruket

Effektvärde

Skogen som grund för digitalisering

Det långa samarbetet mellan Södra Skogsägarna, Telia och Telia Cygate har gett ömsesidig respekt och förståelse, ett flexibelt och modernt arbetssätt samt ett avtal som tar hänsyn till en alltmer föränderlig värld.

Driftsäkert och flexibelt

Ny och användarvänlig IT-lösning för skalbarhet och automatiska uppdateringar i realtid för att skapa värde för sina medlemmar genom en lösning som supporterar övervakning och planering av prediktivt underhåll av skogen.

Skogens framtid i fokus

Med Telia Cygates helhetsansvar och leverans av drift, tele- och datakom tillsammans med en pålitligt infrastruktur har digitaliseringsresan för Södra Skogsägarna tagit ett kliv in i framtiden med möjlighet till beslut om proaktivt underhåll baserat på information i realtid.

Erbjudande

Molnet

Södra Skogsägarna är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern. Massaproduktionen och sågverksrörelsen är bland de största i Europa, och år 2020 omsatte Södra cirka 20 miljarder kronor. Södra är också ett av skogsbranschens mest digitaliserade bolag, och samarbetar med Telia Cygate för att få ut största möjliga nytta av tekniken.

När Cristian Brolin klev ombord som Chief Digital Officer (CDO) påbörjades en digitaliseringsresa som förutsatte att IT-avdelningen på Södra gjorde en förflyttning från leverantör av datorer, mobiltelefoner och system, till att ta avstamp från människorna och affären. Visionen är att medlemmar ska kunna göra alla sina transaktioner och affärer från skogen, i en mobil enhet.

Resan tillsammans med Telia Cygate började med att de frågade oss vad vi önskar från en IT-partner. Svaret blev: Fokusera inte på teknik, utan dra oss in i framtiden, säger Cristian.

Cristian Brolin

IT-chef

Drar nytta av möjligheterna i molnet

Som ett led i den nya strategin har Södra tillsammans med Telia Cygate gjort en resa till molnet och Microsoft Azure. Den nya plattformen ger anpassningsbarhet och skalbarhet och uppdateringar sker automatiskt. Ytterligare en viktig fördel är att det är mycket enklare att applicera nya tekniker.

Med en modern plattform undviker vi att ackumulera någon form av teknisk skuld, vi håller alla dörrar öppna, och kan få bra resultat inom rimlig tid och budget.

Full koll på skogen

Det tar någonstans mellan 70–100 år för nyplanterad skog att växa upp igen och bli avverkningsmogen, och med hjälp av digital teknik kan Södra Skogsägarna ta hand om skogen på bästa sätt. De kan använda drönare för att övervaka skogen, och kombinera satellitbilder med annan typ av data, som väderdata och geodata. IoT-sensorer kan också användas för att göra ett bättre prediktivt underhåll.

Det får en tydligare bild av skogen vid varje givet tillfälle, och den informationen kan användas i arbetet med förädling.

 

Södra Skogsägarnas lösning

Telia och Telia Cygate är idag helhetsleverantör till Södra Skogsägarna. Förutom en plattform för telefoni, datakom och mobila enheter, finns en pålitlig digital infrastruktur för fortsatt utveckling av Södras tjänster. Infrastrukturen gör det möjligt att kunna använda till exempel IoT sensorer och tjänster baserade på till 5G. Södra har dessutom tagit steget in i hybridmolnet som ger en stabil, tillgänglig och säker IT-lösning med större driftsäkerhet och flexibilitet.

Om Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Som ett exportföretag där både massaproduktionen och sågverksrörelsen är bland de största i Europa. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med drygt 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor

I verksamheten tas hela trädet tillvara som förädlas till pappers- och textilmassa. Men också till sågade trävaror, korslimmat trä och förädlade trävaror samt energiprodukter och råvara till biodrivmedel.

Relaterade kundcase