Press

Telia och Telia Cygate levererar digital infrastruktur till Ellevios smarta elnät

Telia och dotterbolaget Telia Cygate kommer att leverera och förvalta infrastrukturen till elnätsföretaget Ellevios nya datakommunikationsnät som ska koppla upp alla elnätsstationer, cirka 8000. Avtalet sträcker sig över 10 år och är en del av energibolagets satsning på att bygga smarta elnät – en avgörande insats för den fortsatta elektrifieringen av samhället.

Att koppla upp och digitalisera elnäten är en förutsättning för utvecklingen av smarta elnät – som integrerar information från alla som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter, och sådana som är både och, samt analyserar den informationen och sedan agerar utifrån den. Det kommer att göra det möjligt för Ellevio och andra elnätsbolag att alltid balansera utbud och efterfrågan på el, även då stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

Elektrifieringen av samhället är ett av vår tids stora paradigmskiften och är viktig för en hållbar omställning av samhället samt ett konkurrenskraftig Sverige. Jag är därför oerhört stolt över att Telia nu fått uppdraget att leverera robust och säker digital infrastruktur till Ellevio, och att vi får vara med på deras resa för att bygga smarta elnät som borgar för att människor, företag och samhället i stort har el på det mest kostnadseffektiva och miljömässigt smarta sättet.

Anders Olsson

VD Telia Sverige

Den nya typen av smarta elnät som Ellevio håller på att bygga kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden.

Ett modernt elnät med såväl ökad elförbrukning, högre kapacitet som färre och kortare strömavbrott kräver att vi gör stora investeringar i modern, digital teknik. Samarbetet med Telia är en viktig framtidssatsning för oss, den första i sitt slag för att digitalisera och automatisera nätdriften på bred front.

Johan Lindehag

VD Ellevio

Tekniken

Stationer i ett elnät är noderna som förbinder ledningar och kablar i nätet samt övervakar och styr distributionen av el. Avtalet med Ellevio innebär att Telia och dotterbolaget Telia Cygate får helhetsansvar för att leverera den infrastruktur, NMS (Network Management System)-lösning och nätverksutrustning (till exempel routrar och switchar från bland annat Cisco) som krävs för att bygga ett helt nytt paketbaserat datakommunikationsnät som ska användas för att koppla upp alla stationer i elnätet mot Ellevios egna datacenter.

Att koppla upp ett elnät ställer mycket höga krav på en robust och säker digital infrastruktur, med hög tillgänglighet. Telia får ansvar för så väl design och implementation som övervakning, drift och utveckling av den infrastruktur som används i Ellevios nya paketbaserade datakommunikationsnät.

Mediakontakt på Ellevio

Jesper Liveröd
Presschef Ellevio
Telefon: 070 929 96 23

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Folksam, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden.