Press

Telia och Telia Cygate hjälper Coop att skapa en av Europas största helautomatiserade varuterminaler

Coop bygger nu en av Europas största helautomatiserade varuterminaler i Eskilstuna för effektivare och mer hållbara leveransflöden. Telia och Telia Cygate har fått uppdraget att bygga och förvalta anläggningens trådlösa nät, som ska användas för att koppla upp robotar, maskiner och andra IT-system. Anläggningen kommer även anslutas till Coops centrala datanät, som Telia levererar sedan tidigare.

Coop är i en offensiv utvecklingsfas och har både ökat antalet butiker och hälsat över 100 000 nya medlemmar välkomna. För att kunna möta behoven från en föränderlig dagligvaruhandel och snabb butiksexpansion genomförs nu en storsatsning på att utveckla och förbättra företagets logistikflöde. Coops nya varuterminal i Eskilstuna och en helt ny digitaliserad logistiklösning är navet för att hantera leveranser till företagets cirka 800 butiker runt om i landet.

Näten är själva fundamentet när nu allt fler verksamheter ökar takten i sin digitaliseringsresa. Med de gemensamma förmågor vi har i Telia och Telia Cygate kan vi möta hela kundens behov, både lokala nät med högra krav på säkerhet och tillgänglighet, och datanäten som kopplar ihop deras verksamhet. Det tycker jag samarbetet med Coop är ett fint exempel på. Det känns otroligt spännande att få vara en del av deras resa för att skapa effektiva och hållbara logistikflöden

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Från varumottagning till plock på pall. Alla processer i den nya varuterminalen är automatiserade och innehåller den senaste tekniken för robotar, palletering och SSI Schäfers nya 3D-matrix, en unik systemdesign med shuttlesystem som både försörjer plockningsrobotar för enskilda kollin och plockningsstationer för enstaka delar med gods i en strikt ordning. Alla system i terminalen kopplas upp mot den nya och helt digitaliserade logistiklösningen, som i sin tur integreras mot både butiker och företagets centrala IT-system.

Den nya varuterminalen i Eskilstuna blir hjärtat i hela Coops varuförsörjning och kommer effektivisera hela vår leveranskedja, från lager till butik och kund. Eftersom vi kommer att dra in tågräls till terminalen så kommer vi  även fånga miljövinster då vi kan flytta över än fler transporter till vårt Coop-tåg. En robust och säker digital infrastruktur är helt avgörande. Det nät Telia och Cygate nu bygger kommer bära all kommunikation mellan terminalens helautomatiserade system och vår logistiklösning

Örjan Grandin

vVD för Coop Sverige

Robust och säker digital infrastruktur – avgörande

Telia levererar sedan tidigare flera av Coops kommunikationslösningar, blanda annat det datanät (WAN) som knyter ihop företagets alla butiker och lager. Telia kommer ansluta den nya terminalen i Eskilstuna till detta nät och även rulla ut Wifi på plats, medan Telia Cygate har fått uppdrag att bygga och förvalta anläggningens lokala nät (LAN) med tillhörande brandväggar.

Verksamhetens behov av en så driftsäker infrastruktur som möjligt är en självklarhet i en sådan här terminal. Här kommer mycket av vår IT-utrustning finnas i huset på grund av krav från automationsleverantören på hög bandbredd och mycket korta svarstider mellan WMS-applikationen och automationsutrustningen. Vi kommer ha flera speglade datacenter lokalt som håller mycket hög standard gällande tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet.

Alexander Wahlberg

leder IT-projektet för infrastruktur på Coop

Effektivare leveransflöde

Anläggningen i Eskilstuna innehåller den senaste tekniken och flödet leds via två robotsystem för automatiserad plockning av enskilda kollin för kyla och rumstempererade produkter. Målet med automatiserade processer är att förbättra leveranskvalitén, till exempel genom att minska antalet skadade förpackningar som når butikerna och säkerställa att fel varor inte skickas ut av misstag. Smartare paketering på pallarna kan också bidra till att fler varor får plats på varje pall, något som kan bidra till minskat transportbehov. Dessutom kommer terminalen att ha tågspår in på tomten vilket möjliggör att Coop kan utöka andelen transporter på tåg. Redan i dag körs cirka 35 procent av Coops transporter på tåg, högst andel av alla livsmedelsföretag.

Mer tid åt kunderna

Den nya logistiklösningen kopplar ihop varuterminalen med butikerna. På så vis kan varor beställas automatiskt. Det kan frigöra tid åt butikspersonalen, som i stället kan lägga mer tid på att hjälpa kunder.  Systemet kommer även kunna analysera konsumtionsmönster i butikerna och säkerställa att rätt varor finns i rätt butik, vid rätt tillfälle.

Fakta om den nya terminalen

  • Terminalen kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker, och kommer att hantera färskvaror, kolonial och nonfood-varor.
  • Full drift under andra halvåret av 2024.
  • Cirka 400 arbetstillfällen vid full drift, samt ytterligare 100 säsongsarbetare.
  • Tomten för terminalen är 276 000 kvm stor, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner.
  • Terminalbyggnaden kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109 000 kvm.
  • Byggnaden kommer att ha tre olika höjder; 15, 26 och 36 meter hög (jämförelse: takhöjden på Friends arena är 33 meter).
  • På tomten kommer Coop att bygga två egna tågspår på 1 km, där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.