Press

Telia Cygate vinner Kammarkollegiets upphandling av nätverk & säkerhet

Telia Cygate Ramavtal

Telia Cygate har fått tilldelningsbeslut i upphandlingen Datacenter 2021 för anbudsområdet Nätverk och Säkerhet.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Säkra och hållbara nätverk har aldrig varit viktigare. Jag är stolt över att vi nu fått förnyat förtroende att få leverera produkter och tjänster för nätverk och säkerhet till offentlig sektor och våra viktiga samhällsfunktioner. Vi har haft ramavtal inom området de senaste 26 åren och det ligger helt i linje med vårt fokus på att fortsätta bygga position inom lokala nät, säkerhet och hybrid IT.

Fredrik Sidmar

VD på Telia Cygate

Upphandlingen för nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.
Ramavtalsområdet Datacenter består av fyra delområden: nätverk och säkerhet, telefoniprodukter, datacenterlösningar samt servrar och lagring. Telia och Telia Cygate har sedan tidigare fått tilldelning i delområdena Telefoniprodukter respektive Datacenterlösningar.

Det känns extra kul att vi inom Telia är med och tävlar i tre av fyra ramavtalsområden. Det är ett kvitto på vår förmåga att kunna leverera helhetslösningar för både kommunikation och IT och axla rollen som en viktig digitaliseringspartner till offentlig sektor.

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Upphandlingen för nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.
Ramavtalsområdet Datacenter består av fyra delområden: nätverk och säkerhet, telefoniprodukter, datacenterlösningar samt servrar och lagring. Telia och Telia Cygate har sedan tidigare fått tilldelning i delområdena Telefoniprodukter respektive Datacenterlösningar.

Om avtalet

Mer information om upphandlingen för ramavtalet Datacenter finns här.