Pressmeddelande

Telia Cygate rekryterar ny COO och regionchef

Telia Cygate är klar med rekryteringen av två nyckelroller. Patrik Holmqvist är ny Chief Operating Officer (COO) och Magnus Furmarker tillträder tjänsten som regionchef öst.

Telia Cygate är klar med rekryteringen av två nyckelroller. Patrik Holmqvist är ny Chief Operating Officer (COO) och Magnus Furmarker tillträder tjänsten som regionchef öst.

Rollerna är nu tillsatta – COO och regionchef öst– ingår i Telia Cygates ledningsgrupp och rapporter direkt till företagets VD.

– Telia Cygate är en viktig tillväxtmotor för Telias företagsaffär då efterfrågan på robust och digital infrastruktur – baserat på helhetslösningar med både IT och telekomtjänster bara ökar. För att möta det här behovet bygger vi nu en stark position inom lokala nät, säkerhet och moln. För att kunna växla upp satsningen behöver vi fortsätta bygga organisationen med spetskompetenser inom dessa två områden. Med Patrik och Magnus på plats i sina nya roller har vi goda förutsättningar för att lyckas med det, säger Fredrik Sidmar, VD för Telia Cygate.

Patrik Holmqvist – ny Chief Operating Officer (COO)

Patrik kommer närmast från en roll som regionchef väst på Telia Cygate. Han har lång erfarenhet från en rad olika ledande positioner inom företaget – bland annat som konsultchef, affärsområdeschef och säljchef. I sitt nya jobb får Patrik ett övergripande strategiskt ansvar för Telia Cygates produktportfölj och satsningen på nya tjänster och erbjudanden inom områdena lokala nät, säkerhet och moln. Patrik har tillträtt rollen som COO.

Patrik Holmqvist

Ny COO

Magnus Furmarker – ny regionchef öst

Magnus Furmarker kommer närmast från en roll som senior rådgivare på globala analysfirman Gartner. Han har tidigare haft seniora ledarroller inom affärsutveckling och tjänsteförsäljning på IT-företag som Iver, Evry och IBM och har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning. På Telia Cygate blir Magnus regionchef öst – med ansvar för försäljning, konsult- och leveransorganisation av produkter och tjänster till alla kunder i östra Sverige – inklusive hela Stockholmsområdet med omnejd. Magnus tillträdde sin roll den 15 januari.

Magnus Furmarker

Ny regionchef Öst

Ökad efterfrågan på robust och säker digital infrastruktur

Ett osäkert omvärlds- och konjunkturläge samt nya hot försvårar digitaliseringen för många verksamheter, både inom privat och offentlig sektor. Samtidigt ökar behovet av att tillgodogöra sig ny teknik – för att möta allt tuffare krav på konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet. Detta bidrar till en ökad efterfrågan på robust och säker digital infrastruktur. Telia med dotterbolaget Telia Cygate kan tillgodose detta behov – genom att leverera helhetslösningar med både IT och telekomtjänster. En unik förmåga som innebär att verksamheter kan skydda sin IT-infrastruktur, viktiga system och känslig data – men samtidigt utforska nya tekniker och digitala lösningar på ett säkert sätt.

Relaterade nyheter