Press

Telia Cygate: Nytt samarbete ökar tempot i Kraftringens digitaliseringsresa

Det skånska energibolaget Kraftringen upplever ökat behov av en flexibel IT-infrastruktur när verksamheten digitaliseras, och väljer nu därför Telia Cygate som partner för en säker och skalbar IT-drift. Affären är en av de största Telia Cygate gjort för IT-drift, som får ett helhetsansvar för Kraftringens hybrida IT-miljö, datanät och tjänster för den digitala arbetsplatsen.

Kraftringen är ett av Skånes ledande energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör företaget genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt, bland annat genom att fokusera på lokala energilösningar. Ett exempel är produktionen av el och fjärrvärme som blev helt fossilbränslefri under 2018.
Som en del i satsningen på effektiva och hållbara energilösningar, så driver Kraftringen en ambitiös digitaliseringsagenda. Just nu är fokus på att digitalisera och automatisera processerna kring att ansluta enheter till elnätet, oavsett om det är en laddstolpe, hus eller kommersiell fastighet. Målet är en smart och enkel kundresa för slutanvändarna. Detta förutsätter en flexibel och skalbar IT-infrastruktur, som inte tummar på säkerheten och med hög tillgänglighet.

Det här är ett otroligt spännande uppdrag, och ett stort förtroende vi fått av Kraftringen. Faktum är att detta är en av de största affärerna vi gjort för IT-drift. Digitaliseringen av energibranschen och våra elnät är oerhört viktig för elektrifieringen och samhällets hållbara omställning. En förutsättning för det är en robust och säker IT-infrastruktur som snabbt kan anpassas för att möta nya behov från verksamheten. Vi ser fram emot att jobba nära Kraftringen för att leverera precis det

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Kraftringen vill fortsätta att utveckla och ligga i framkant när det kommer till digitaliseringsarbetet med syfte att göra det enklare för våra kunder och medarbetare. Ett robust och säker system är en förutsättning med tanke på vår samhällsviktiga roll. Med en ny partner som delar Kraftringens visioner kan vi nu se till att tillsammans öka tempot i digitaliseringsarbetet. Våra partners behöver vara snabbfotade och flexibla med stark lokal närvaro och spjutspetskompetens inom nät, säkerhet och hybrid-IT

Richard Mauritsson

IT-driftchef

Mer teknisk information om samarbetet

Energibolaget kommer att få en hybrid-IT miljö som bygger på HPEs molnplattform Greenlake med såväl verksamhetskritiska system för elproduktion och distribution samt affärssystem som kommer att förvalta och utvecklas av Telia Cygate i Kraftringens egna datorhallar. Telia Cygate kommer även leverera andra applikationer som privata molntjänster via Telias datorhallar.
I åtagandet ingår även drift av lokala datanät som LAN och Wifi, professionella tjänster och konsulter, licenser, arbetsplatstjänster för t.ex. laptops och printer samt telekomtjänster från Telia som centrala datanätet (WAN), fiberbaserade bredbandstjänster och DDOS-skydd. Sedan tidigare har Kraftringen även mobila operatörstjänster från Telia.