Pressmeddelande

Telia Cygate fördjupar samarbetet med Fortinet

Fortinet blir strategisk partner till Telia Cygate

Telia Cygate stärker nu samarbetet med Fortinet, en världsledande leverantör av cybersäkerhetslösningar. Satsningen innebär att Fortinet blir strategisk partner till Telia Cygate, som inkluderar hela säkerhetsföretagets portfölj i sitt erbjudande och kommer att satsa på fler och mer avancerade certifieringar för dess tekniska lösningar. Ett kvitto på det nära samarbetet är att Telia Cygate nyligen blev årets partner till Fortinet i Sverige.

Telia Cygate är en av Sveriges ledande systemintegratörer, med fokus på lokala nät, säkerhet och moln. Fortinet är en världsledande tillverkare inom cybersäkerhet med heltäckande lösningar för klient, nätverk, applikationer och olika molnlösningar, och sedan flera år tillbaka en viktig partner till Telia Cygate. Under 2022 genomfördes flera större affärer ihop och Telia Cygate blev dessutom utsedd till ”årets partner” av Fortinet på den svenska marknaden.

Den omvärldsutveckling vi sett de senaste åren och ett ökat fokus på säkerhet bland svenska verksamhet har bidragit till ett fördjupat samarbete med Fortinet, särskilt inom områden som datanät (SD-WAN) och uppkopplade saker (IoT/OT). Nu tar vi nästa steg för att accelerera denna utveckling och gör en satsning på Fortinet för att bredda både vår portfölj och kompetens för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov av säker och robust digital infrastruktur.

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Fortinet blir nu en strategisk partner till Telia Cygate, vilket innebär att hela säkerhetsföretagets produktportfölj nu inkluderas i Telia Cygate erbjudande, som dessutom kommer genomföra en kompetenssatsning på sina medarbetare på fler och mer avancerade certifieringar på Fortinets tekniska lösningar.
Telia Cygate blir strategisk partner till Fortinet

Telia Cygate – årets partner till Fortinet i två kategorier:

 

Detta expansiva partnerskap har fortsatt med några av Fortinet Sveriges största affärer under året. Med en satsning på certifieringar och ett flertal av de största affärerna inom Enterprise har detta pris en självklar plats.

Motivering: Enterprise Partner of the Year - 2022

Att säkra OT miljöer runt om i Sverige är kanske vårt viktigaste uppdrag kommande år. Denna partner har visat på en stark utveckling inom detta område och det speciellt inom området Property Tech. Att 30 % av vår gemensamma omsättning ligger inom detta område gör att detta pris självklart går till Telia Cygate.

Motivering: OT Partner of the Year - 2022

Relaterade nyheter