Pressmeddelande

Telia Cygate får tilldelning i Kammarkollegiets upphandling Programvaror och tjänster

Telia Cygate framför dator

Upphandlingen omfattar programvara, publik molntjänst, privat molntjänst, konsulttjänst och licenstjänst.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Detta är ett nytt ramavtal för Telia Cygate och ligger väl i vår strategiska ritningen mot att växa vår tjänsteaffär och stärker vår satsning på säkerhet och hybrid-IT.

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Ramavtalet omfattar lösningar inom exempelvis områdena säkerhet (SOC), digitala möten, arkiv- och backup, dokumenthantering, e-post, identitets- och åtkomst, kontorssvit och webbfilter. Avtalsperioden är från 1 mars 2023 till som längst februari 2027. En tiodagars avtalsspärr inleds nu, med förhoppning att ingen överklagar affären under denna period.

Om avtalet

Mer information om tilldelningsbeslutet finns här länk.