Pressmeddelande

Telia Cygate lanserar ny webbplats

Telia Cygate lanserar ny webbplats med målet att tydligt positionera bolaget som Telias spjutspets inom lokala nät, säkerhet och moln.

Pressmeddelande

Den nya webbplatsen erbjuder alla typer av användare en förbättrad digital upplevelse.

Ny plattform, nytt innehåll och en omstrukturering av innehållet gör det lättare att hitta det man söker på den nya webbplatsen. Oavsett om det handlar om ett besök från en kund, en partner eller personer som söker nya utmaningar och är nyfikna på hur det är att jobba på Telia Cygate.

Det känns helt fantastiskt att nu kunna öppna portarna till vårt nya digitala hem. Det är en plats där kunder, partners och talanger kan känna sig välkomna och som tydligt visar vår roll inom Telia och den spjutspets vi har inom lokala nät, säkerhet och moln. Man ska enkelt kunna hitta det man söker och samtidigt kunna inspireras kring hur tekniken kan användas för att skapa värde på nya sätt.

Fredrik Sidmar

VD Telia Cygate

Den nya Telia Cygate-webben innehåller flera förbättringar:

  • Inspiration: Webben ska inspirera och guida kunderna till rätt tjänster. För det finns exempelvis en blogg och flera olika kundcase.
  • Erbjudande: Det är nu enklare att navigera Telia Cygates erbjudanden. Under erbjudandesidorna för nät, säkerhet och arbetsplats finns såväl mjukvara och hårdvara som konsulttjänster.
  • Karriärsidor: En uppdatering har gjorts som gör det lättare att hitta karriärsidorna. Rätt kompetens är en nyckelfråga för Telia Cygate och med nya webbplatsen blir det lättare för intresserade att utforska vilka fördelarna är att arbeta här – och vilka konkreta möjligheter som finns just nu.
  • Lokal närvaro: Telia Cygate finns på 20 orter runt om i landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. Det är nu enkelt för kunderna att på webben hitta sitt närmaste Telia Cygate-kontor.
  • Förbättrad uppföljning: Förbättrade möjligheter att analysera statistik och data kring hur sajten används kommer att användas för att snabbt kunna utveckla den med nytt innehåll och nya funktioner som bidrar till en bättre användarupplevelse och leads-hantering.