Medarbetarporträtt

Möt Solveig

Solveig Jagelid är konsultchef inom moln och nätverk.

Vi tar kompetensutveckling på allvar

”För den som vill jobba med molnet är Telia Cygate en riktigt spännande arbetsgivare. Vi hjälper kunderna att identifiera nya affärsmöjligheter och att fatta bra beslut om vad som ska flyttas och vad som ska ligga kvar lokalt”, säger Solveig Jagelid som arbetar som konsultchef inom moln och nätverk.

Solveig Jagelid gick datateknisk linje på KTH på 80-talet, och är en av dem som jobbat längst på Telia Cygate. Under årens lopp har hon prövat sina vingar utanför företaget ett par gånger, men återvänt varje gång.

Solveig Jagelid Telia Cygate
Som bolag har vi bestämt oss för att göra det som krävs för att ligga i framkant, och det förutsätter att vi tar kompetensutveckling på allvar.

Solveig Jagelid

Konsultchef inom moln och nätverk

Här smittar vi varandra med glädje och engagemang och jobbar tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för kunden. Alla vill framåt och det alltid finns någon att fråga. Det gör oss bättre.

Idag är det mycket som flyttas till molnet och konsulterna i Solveigs team hjälper kunderna med den resan. Molnet öppnar upp för möjligheter för de flesta verksamheter att koppla upp fler saker som gör det möjligt att analysera och fatta snabbare och bättre beslut.

Än så länge har vi bara skrapat på ytan för vilka möjligheter som finns för automatisering. Från att göra det säkrare i trafiken och höja kvalitén i vården till att främja den hållbara omställningen.

Strävar alltid mot att ligga i framkant

Många som stannar länge på Telia Cygate, eller gör som Solveig och återvänder efter att ha jobbat någon annanstans, gör det för att de vill vara på en arbetsplats som uppmuntrar personalen att förkovra sig. Många lyfter också fram möjligheten att jobba med de främsta experterna i de mest spännande kunduppdragen, och Solveig upplever att intresset att lära är något som nästan alla som jobbar på Telia Cygate har gemensamt.

Som bolag har vi bestämt oss för att göra det som krävs för att ligga i framkant, och det förutsätter att vi tar kompetensutveckling på allvar.

Fler medarbetare