Medarbetarporträtt

Möt Mikail

Mikail Tanhan jobbar som säkerhetskonsult

Mikail valde en chef som tror på honom

 

Mikail Tanhan började sin resa på Telia Cygate som trainee och arbetar idag som säkerhetskonsult. Han startade sin yrkesbana i dagligvaruhandeln och blev intresserad av frågor som rör fysisk säkerhet när han jobbade på Coop på T-centralen. Han utbildade sig till ordningsvakt och jobbade med säkerhet i tunnelbanan i tre år. När utvecklingskurvan planat ut valde han att vidareutbilda sig inom IT-säkerhet.

Mikail Tanhan
Telia Cygate är en partner som företag, myndigheter och samhällsviktiga aktörer väljer när de inte är beredda att kompromissa på säkerhet och kvalitet. Här får jag chansen att jobba i spännande projekt och att lära av de absolut bästa konsulterna i branschen.

Mikail Tanhan

Säkerhetskonsult

Som person trivs jag bäst när jag hela tiden utmanas och får lära nytt. Och inom IT-säkerhet går det inte att bli fullärd. Det kommer hela tiden nya hot, som är mer strukturerade och komplexa, och även om det är en utveckling som varken är önskvärd eller positiv så är det en intressant resa att få vara del av.

Som ordningsvakt lärde Mikail sig att vara observant, att läsa av kroppsspråk och att uppmärksamma beteenden. Som säkerhetskonsult arbetar Mikail utifrån zero trust-methodology, som innebär att man utgår från att alla nätverk är osäkra. Användare och enheter kontrolleras och autentiseras kontinuerligt och alla åtkomstförsök utvärderas dynamiskt och kontinuerligt.

Som person är jag inte särskilt oroligt lagd, men jag har tränat mig till att vara uppmärksam, och det har blivit ett sätt att leva.

Goda relationer ger trygga projekt och bättre affärer

I rollen som konsult upplever Mikail att han har god nytta av att vara en social person som gillar människor och som både tycker om att prata och att lyssna. Han menar att framgångsrikt säkerhetsarbete är någonting som sker i samarbete med kunden över tid och att förmågan att bygga goda relationer är en viktig egenskap hos den som jobbar med IT-säkerhet.

Jag är övertygad att ett trevligt samarbete, där kunden känner sig trygg och litar på oss, både leder till bra resultat och till fler och bättre affärer. Även om vi är ett teknikföretag så får vi inte glömma att vi jobbar med människor.

En avgörande faktor som gjorde att Mikail valde att stanna kvar på Telia Cygate efter traineeperioden var att han kände ett stort förtroende för sin chef Arto Ojutkangas. Han upplevde också att Telia Cygate är en arbetsgivare där den som är ny på jobbet redan från start får arbeta med utmanande uppgifter i spännande projekt.

Min chef är en riktigt bra förebild. Han har en bred teknisk kompetens, är rak och tydlig i sin kommunikation och jag känner att han tror på mig och vill att jag ska utvecklas. Jag känner mig som en värdefull medarbetare som företaget satsar på, och det sporrar mig att göra mitt bästa för våra kunder.

Fler medarbetare