Molnet

Bufab – företaget som alltid finner lösningar!

Bufab AB

Effektvärde

Arkivlagring – all data arkivlagas på en tredje site som normalt är avskild.

I händelse av katastrof kan Bufab antingen göra en restore/återläsning av den datan eller spinna igång trafiken i denna tredje avskilda hall, som kopplas upp endast vid behov.

Moln

Hybrid cloud som kunden kör från Telia Cygates datacenter.

Back up-rutin

Disaster recovery – om det inträffar en signifikant incident i Azure, så kan Telia Cygate spinna igång alla servrarna i sitt datacenter.

Team från Telia Cygate

Fredrik Fridell, Niklas Huke, Ted Nordvall, Tomas Lugn, Ida Nilsson, Oscar Andersson, Stefan Magnusson

Bufab ABufab, ett internationellt bolag med verksamhet i ett 30-tal länder, erbjuder sina kunder en effektiv försörjningskedja av delar som används till allt från fordon till tillverkningsmaskiner.

Hybrid miljö med flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet

Det ställer långtgående krav på hög tillgänglighet i en globalt spridd verksamhet, något som kan gynnas av en hybrid IT-miljö. Michael Exenberger, CIO, förklarar att Bufab helt tänkte om kring hur de drar nytta av molnets egenskaper och därigenom får ut det mesta av en hybrid miljö i form av ökad flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet. Bufab AB och har systerbolag över hela världen arbetar nu med att få in alla dessa dessa bolag i samma IT-miljö.

Bufab AB, katalog

Lager av C-parts, många delar med stor variation

C-parts, som kan vara skruvar och beslag av olika slag, kännetecknas av sin stora variation. Även vid tillverkning av enkla produkter behövs många olika C-parts i olika storlekar, material, vikter, toleranser och funktioner. Leveranser av alla dessa delar är Bufabs specialitet och det är vanligt att ett lager av C-parts innehåller hundratals olika typer av komponenter. Telia Cygate är en av Bufabgruppens IT-leverantörer som möjliggör drift av nödvändiga system samt inte minst backup-rutiner om olyckan skulle vara framme.

Michael Axenberg
Vi värdesätter samarbetet med Telia Cygate, i synnerhet vad det gäller drifttjänster och möjligheten att testa våra DR-rutiner i Telia Cygates datacenter.

Michael Exenberger

CIO, Bufab AB

Nyheter