Observera

Den här händelsen har redan varit.

Se aktuella kalenderhändelser här
Event

Telia Cygate med partners myndighetsdag i Sundsvall

Sveriges myndigheter behövs inom alla samhällsskikt och områden. Telia Cygate är idag ramavtalsleverantör vid Statens inköpscentral (Kammarkollegiet) och har över 40 års erfarenhet av att arbeta mot offentlig sektor.

Plats

Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, 852 30, Sundsvall
Se adress på Google Maps

När

25 april, 2023 kl 08:00 - 25 april, 2023 kl 17:15

Telia Cygates kontor i Sundsvall

Sveriges myndigheter behövs inom alla samhällsskikt och områden. Telia Cygate är idag ramavtalsleverantör vid Statens inköpscentral (Kammarkollegiet) och har över 40 års erfarenhet av att arbeta mot offentlig sektor. Det är viktigt för oss att flera aktörer samarbetar, på nationell, regional och lokal nivå. Tillsammans med er och våra noggrant utvalda samarbetspartners Fortinet, F5 och Infoblox önskar vi bidra till dialog. Ta tillfället i akt och låt dig inspireras av den allra senaste tekniken, dela gärna med dig av din erfarenhet och kunskap i dialog med andra likasinnade myndighetskollegor.

Dagens myndighetstalare

Tomas Lagren, IT-tekniker och Infrastrukturarkitekt Försäkringskassan.
Tomas har ett långt förflutet som Linuxtekniker och teknisk IT-arkitekt med inriktning på Linux och öppenkällkodslösningar. Under de senaste åren har han varit involverad i Försäkringskassans uppbyggnad av en OpenShiftplattform. Den levereras såväl internt som till externa myndigheter och är idag en kritisk del i flera myndigheters verksamhet.

Samarbetspartners

  • Fortinet är en världsledande tillverkare inom Cybersäkerhet med heltäckande lösningar för klient, nätverk, applikationer, on-prem, off-prem och olika moln. Fortinet finns med i 7 Gartner magic quadrants. Network Firewall, SD-WAN, Wired and WLAN, Endpoints, SIEM, Cloud WAAP, Indoor Location Services. Fortinet ligger i topp när det gäller SD-WAN och Firewalls.
  • Som global ledare inom Application Delivery Networking (AND), har F5 en gedigen erfarenhet i branschen och har som främsta mål är att säkra och leverera verksamhetskritiska applikationer. F5 är specialiserat på applikations-och nätsäkerhet, multi cloud management, förebyggande av online bedrägerier samt åtkomst och auktorisering.
  • Infoblox är idag den branschledande standarden inom hantering, managering och säkerhet av de kritiska nätverkskomponenterna DNS, DHCP och IP Adress Managering (DDI). Med ett starkt fokus på on premise så erbjuder Infoblox sina kunder möjligheten att använda DNS som ett skyddslager för att skydda sig mot ransomware, malware och Command & Control (Data exfiltration / Infiltration) över DNS.

Agenda

08.00    Kaffe och fralla
08.15    Telia Cygate, Mattias Svanberg
Hälsar välkommen och presenterar Telia Cygates fokusområden år 2023
08.45    Paus
09.00    Myndighetstalare Försäkringskassan, Tomas Lagren
OpenShift ur ett infrastrukturperspektiv för effektiv och kritisk leverans. Beskrivning hur Försäkringskassans OpenShiftteam arbetar med standardisering och automatisering av infrastrukturen för att möjliggöra leverans av OpenShift. Presentationen visar på övergripande möjligheter och utmaningar med automation, men dyker även ner i specifika och tekniska integrationer som behövs för att leverera Openshift så bra som möjligt med de förutsättningar som det strikt kontrollerade datacentret innebär.
10.00 Paus
10.15 Fortinet, Andreas Gotthardsson
NIS 2 nya direktiv, konsekvenser och utmaningar
Peter Billberg
Hur Security Fabric hjälper kunder att hantera Cyberattacker
Joakim Helgars
Presentation av säkerhetsstrategier kring convergensen mellan Nätverk och Säkerhet
Dennis Bergström
Klientsäkerhet och FortiEDR
12.15 Lunch
13.00 F5, Anton Gyllenhammar
Vad är F5 Distributed Cloud Services och möjligheterna med F5s POP i Sverige, är det möjligt att generera automatisk överbelastning och applikationsskydd på 10 min?
Mats Johansson
Vad är F5s kärnverksamhet och varför 75% av internets trafik passerar F5. Områden som berörs är applikationssäkerhet, säker åtkomst och DDoS med flera.
15.00 Paus
15.15 Infoblox, Mikael Rossander
Hur Infoblox plattform för DDI ger kunder rätt säkerhet, managering, visibilitet och high availability/resiliency.
DNS som skyddslager, vilka hot ser vi och hur utnyttjas DNS för att komma åt Data.
Hur DNS-säkerhet kan appliceras på Infoblox-miljön och fördelar med att ha full visibilitet över DDI och skadliga förfrågningar.
17.15 Dagen avslutas

PS. Vi följer Telia Companys gällande policy och riktlinjer för extern representation.

Anmälan till eventet är nu stängd för denna gång.

Frågor

Varmt välkommen att göra din anmälan nedan.
Om du har några frågor kontakta oss på Marknad

Fortinet