Infrastruktur

Verksamheters krav på digitalisering

Handlar det om en omöjlig ekvation?

Kraftiga förseningar och inställda avgångar. Irritationen växer, som resenär förväntar jag mig att tågen ständigt ska rulla och att jag ska komma fram till mötet i tid. Jag har ju trots allt köpt en dyr biljett. Det är den här upplevelsen som gör att jag gillar utvecklingen av höghastighetståg. Jag ser framför mig en tågtrafik som är så modern, högteknologisk och så pass snabb att jag alltid kommer vara framme på utsatt tidpunkt.

Men, det här är inte en krönika om Sveriges tågnät. Oftast är det en fröjd att åka tåg, det finns dock vissa paralleller med mina förväntningar på tågupplevelsen som går att dra till verksamheters IT-drift.

I dag förväntas traditionell IT-drift rulla på i samma takt, leverera samma produktivitet och effektivitet år ut och år in. Det ska bli kosta mindre för varje år samtidigt som kraven på driftsäkerhet, stabilitet och säkerhet ökar. Redan 2018 visade en av våra egna studier, som genomförts tillsammans med Radar Ecosystems, att 58 procent av svenska verksamheters IT-budget under året gick till den löpande IT-driften. År 2023 förväntas den siffran sjunka till 40 procent. Är It-avdelningarna beredda på en sådan omställning?

Samtidigt som det sker nedskärningar förväntas IT-avdelningar bidra till affärsutveckling och leverera lösningar som ska hantera information, flöden och integration i en skenande hastighet, från en ökande mängd av uppkopplade medarbetare och digitala enheter. Är IT-avdelningarna rustade för att möta dessa utmaningar tillsammans med alla andra krav som digitaliseringen medför? Hur möts It och verksamhet i en fråga som är gemensam för den framtida attraktionskraften?

Att mäta på rätt sätt

Jag ser med jämna mellanrum IT-avdelningar som lyckats kombinera IT-drift och affärsutveckling, men som fortfarande kämpar med att visa det. Vår studie bekräftar det jag ser, nämligen att IT-avdelningar ofta mäts på fel sätt. IT-drift mäts som den alltid gjort. Problemet är att den affärsutvecklande delen inte mäts. Vill man att IT-avdelningen ska leverera innovation som bidrar till affärsutvecklingen så anser jag att även sättet att mäta innovation behöver anpassas.

Förväntningarna på landets IT-avdelningar har minst sagt ökat med digitaliseringen. Frågan är om krav på att It ska bidra till affärsutvecklingen och samtidigt hålla en fullgod IT-drift är en omöjlig ekvation? Nej, är mitt svar! Lösningen är inte ens omständlig men måste prioriteras om det ska vara möjligt.

Verksamheter som kartlagt helheten, haft en transparant bild hur verksamheten sett ut och kopplat an till rätt intressenter, både internt och externt har lyckats knäcka ekvationen kring verksamhetens krav på digitalisering. Dessa verksamheter har sänkt sina kostnader för företagets IT-drift med 21 procent.

Samtidigt som man sänkt kostnaden så visar vår studie att de i högre grad också bidrar till affärsutveckling. Detta har inte hänt av en slump, utan för att nå långsiktiga resultat krävs både insikter och investeringar. Att börja internt och se över sin verksamhet inifrån och ut kan vara nyckeln till framgång och det finns många bra metoder och experter som kan hjälpa verksamheterna med detta.

Om du jämför din verksamhet med tågbolagens och utgår från att även ni har förväntningar på att leverera höghastighetståg för att vara attraktiva i både nutid och framtid, hur mäter ni er verksamhets insatser för att säkerställa att ni tar er dit?

 

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss