Arbetsplatsen

Tekniken får aldrig begränsa arbetsplatsen

Nya sätt att mötas och arbeta är i fokus för många organisationer och med det kommer nya krav på den digitala arbetsplatsen.

Nya sätt att mötas och arbeta är i fokus för många organisationer och med det kommer nya krav på den digitala arbetsplatsen. Det menar Simon Binder, arbetsplatsarkitekt på Telia Cygate, som betonar vikten av att förstå organisationens olika behov för en framgångsrik strategi.

Idag är det många som ser distansarbete som en självklarhet. Men för att det ska fungera måste vi kunna lita på tekniken. Oavsett om det är från medarbetarens hemmakontor eller från fjällstugan.

Simon Binder

Arbetsplatsarkitekt

Att tekniken fungerar är en grundförutsättning för att säkerställa en trygg arbetsplats. Samtidigt behöver tekniken vara anpassad utifrån organisationens och medarbetarnas behov. Med en välbeprövad metodik kartlägger Telia Cygate organisationens nuläge, behov och vision. Vilket skapar en tydlighet både när det kommer till prioriteringar och ägarskap av behoven i relation till verksamhetens mål.

Telia Cygate arbetsplatsen
Genom att prata med hela organisationen lyfts frågan till att beröra hela verksamheten. Den digitala arbetsplatsen är inte bara IT:s ansvar, för det handlar inte bara om att få till tekniska lösningar. I slutändan handlar arbetsplatsen om människor. Och som arbetsplatsarkitekter är det vårt uppdrag att skapa förutsättningar för gladare användare där tekniken inte står i vägen.

Simon Binder poängterar att en arbetsplatsstrategi bör fokusera på hur organisationen kan arbeta på bästa sätt, och att se tekniken som en hjälp i verksamheten snarare än en begränsning.

Att förstå behoven och hur organisationen arbetar är grunden för att kunna ta fram en arbetsplatsstrategi som fungerar i verkligheten. Det är inte verktygen i sig som är det viktiga, utan det är upplevelsen av dem som behöver vara i fokus.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss