Säkerhet

Vilka trender kommer utmärka 2023?

Många verksamheter är i ett tufft läge. Telia Cygate står redo 2023 för att skapa de IT-lösningar som håller företagens verksameter skyddade från intrång. Fredrik Sidmar delar med sig av vad han tror det nya årets trender kommer att vara.

Vilka trender kommer utmärka 2023? Någon särskild teknik, eller någon typisk produkt eller leveransmodell eller nåt annat som kommer att sticka ut och definiera 2023?

Många verksamheter är i ett tufft läge. Samtidigt som fortsatt digitalisering är viktigt för att både bli effektivare och kunna differentiera sitt erbjudande på en alltmer konkurrenssatt marknad, så behöver det balanseras mot ett ökat behov av att skydda sina digitala tillgångar. Man vill kunna nyttja skalfördelarna och innovationskraften i molnlösningar, men behöver samtidigt ha stenkoll på hur data hanteras, produceras och lagras. Det tror jag kommer öka fokus på själva IT-infrastrukturen och accentuera de krav vi redan ser: En motståndskraftig hybrid IT-miljö där flexibilitet och skalbarhet samsas med säkerhet och robusthet. Denna utveckling kommer att driva efterfrågan på nya typer av nättjänster som SD-WAN. Vi kommer att se fortsatt ökade investeringar i säkerhetstjänster – både i teknik och i specialistkompetenser. Ett annat område som redan bubblar och där vi ser att intresset bara ökar är lokala drifttjänster för IT, som är på modet igen. Kunderna vill använda tekniken från hyperscalers men vill att utveckling, test och drift av kritiska applikationer hanteras av säkerhetsklassad personal i lokala datahallar. Framförallt har vi sett alltfler upphandlingar där kunderna väljer att kravställa på en helhetslösning för den digitala infrastrukturen, till exempel där lokala och centrala datanät paketeras med säkerhetstjänster och drifttjänster för vissa kritiska applikationer.

Hur har den makroekonomiska situationen påverkat er under året, och hur påverkar den er planering inför nästa år?

Självfallet så påverkar det som händer i omvärlden även oss och våra kunder, och det är något vi tar höjd för när vi nu lägger våra planer för nästa år och framåt. Samtidigt ser vi just nu en god efterfrågan på marknaden för våra tjänster, särskilt inom våra fokusområden lokala nät, säkerhet och moln. Det vill vi fortsätta kapitalisera på under nästa år.

Vad tror du kommer vara IT-köparens största utmaning?

Motståndskraft (resilience) tror jag kommer att vara ett nyckelord för IT-köparna en tid framöver. Både med avseende på leveranskedjor och säkerhet. Även om det ser ut som om påverkan från halvledarbristen ser ut att lätta tror jag att IT-köparna kommer att fortsätta att påverkas under stora delar av 2023. Och situationen med halvledarna gör det också tydligt att riskerna påvisas – och bräckligheten – i den globala leveranskedjan. Därför tror jag att många IT-köpare idag och under kommande år funderar på hur de kan ta kontroll över situationen och säkerställa den leveranskapacitet som de kommer att behöva. En balansförflyttning mot lokala driftstjänster och lokala aktörer kan vara en sådan utveckling. På så vis kan man också delvis motverka valutarisker, kopplat till infrastrukturtjänster som produceras i andra länder. Den andra utmaningen jag skulle vilja lyfta är de alltmer påtagliga säkerhetshoten, där vår turbulenta omvärld har accelererat utvecklingen. Det är knappast längre en fråga om man kommer att bli utsatt för intrångsförsök eller säkerhetshot – frågan är hur riskerna kan minimeras och effekterna kan mitigeras. Slutligen kommer inflationen att bli allt mer påtaglig även för IT-köparna. Ökade hårdvarupriser som en följd av komponentprisutvecklingen har man redan märkt av, men under 2023 kommer det också att bli allt mer tydligt hur kostnadsutvecklingen också återspeglas i indexjusteringar av driftstjänster och ökade konsultpriser. Samtidigt är ju investeringar i IT och automatisering kanske en av de främsta möjliggörarna för att mitigera effekterna från inflationen.

Vad tror du kommer vara IT-köparens största möjlighet?

Rätt investeringar i IT kommer att vara nyckeln för att adressera många av de stora utmaningar såväl företagen som samhället står inför de kommande åren såsom exempelvis energieffektivisering, kostnadsökningar, hållbarhet, digitalisering och säkerhetshot. Komponentsbristen har under de senaste åren varit en barriär för denna utveckling. När vi nu ser en gradvis förbättring så kommer fler verksamheter kunna tillgodogöra sig ny teknik och gasa i sin digitala utveckling.

Vad blir viktigast för er under det kommande året?

Att vi fortsätter bygga vårt erbjudande och spetskompetens inom våra fokusområden lokala nät, säkerhet och moln, samt att vi inom Telias företagsaffär vinner fler gemensamma affärer. Givet de trender vi ser på marknaden så finns här en stor potential att få full utväxling på hela vår portfölj, växa affären och verkligen axla rollen som en viktig digitaliseringspartner till några av landets största företag och offentliga verksamheter. Under året har vi förtroendet av flera kunder att leverera den typen av helhetslösningar. Ellevio är ett exempel, fler kommer det bli.

Fredrik Sidmar
Motståndskraft (resilience) tror jag kommer att vara ett nyckelord för IT-köparna en tid framöver.

Fredrik Sidmar, VD Telia Cygate

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss