Säkerhet

IT-användare behöver både ramar och kramar

Vi som jobbar med IT behöver hjälpa användarna att hålla koll på var gränsen går på vår arbetsplats för olika yrkesroller.

Jag bor tio mil från Vimmerby och har en dotter som är fem år gammal, så just nu är det väldigt mycket Astrid Lindgren i mitt liv. Böckerna som jag slukade som liten återupplever jag nu som förälder och vuxen, och lägger märke till helt andra saker. Astrid hade en förmåga att skapa berättelser som alla som läser kan känna igen sig i. Oavsett om man är fem eller åttiofem.

Jag inspireras av Astrids berättelser i mitt föräldraskap. Inte minst då jag ser mycket av Ronja Rövardotter i min egen dotter. Jag har exempelvis reflekterat kring sekvensen då Mattis säger till Ronja att akta sig för helvetesgapet, och hur Ronja tolkade det som en uppmaning att träna sig på att hoppa från den ena sidan till den andra. Men också scenen då Mattis räddar Ronja från grådvärgarna och hur han på vägen hem, helt utan ilska, krasst konstaterar: ”Nu vet du vad en grådvärg är”.

Simon Binder

Arbetsplatsarkitekt

På en lekplats som ligger i närheten av där vi bor finns en klätterställning. Föräldrar som är där med sina barn tar sig an det på väldigt olika sätt. Inte sällan är det förmaningar om att vara försiktig. Från vad jag har sett verkar det inte särskilt effektivt, för antingen blir barnet rädd eller så struntar det bara i vad föräldern säger.

Min dotter har fått instruktioner för hur hon ska klättra på ett säkert sätt, men utöver det lägger jag mig inte i hur hon leker. Jag vill att hon ska lära sig att våga, ta risker och veta att det är okej att göra misstag, eftersom jag tänker att det leder till att hon får roligare både på lekplatsen och senare i livet. Och när hon ramlar finns jag där och hjälper henne upp, utan att bli arg, precis som Ronjas pappa gjorde.

Men jag har inte bara haft nytta av insikterna från Astrids berättelser i mitt föräldraskap, utan även på jobbet. Och jag tänker att vi som jobbar med IT kan inspireras av hennes berättelser för att få till ett bättre samarbete med våra användare.

Här kommer tre tips för att få till en mer användarvänlig miljö med högre säkerhet:

Förutsättningar att göra rätt

Användarna behöver tydliga ramar att verka inom som låter dem göra sitt jobb på ett smidigt sätt. Ge dem en så hög grad av frihet som det går, rensa undan hindren i deras vardag och låt dem fokusera på sina arbetsuppgifter. Om det är för besvärligt att följa reglerna kan det leda till att användarna hittar egna, icke-sanktionerade lösningar för att få jobbet gjort.

Om sanningen ska fram så har många av oss som jobbar med IT en lite småtrist inställning till användare. Och användare ser inte sällan oss som jobbar med IT som arga personer som sysslar med obegripliga saker i källaren.

Vi tekniker behöver som regel jobba på att få en lite mer mänsklig framtoning och anstränga oss för att få till ett gott samarbete med dem som nyttjar våra tjänster. Ställ gärna nyfikna frågor om hur det ser ut i användarens vardag: Hur skulle de vilja ha det? Vad upplever de som hinder idag?

En av de mest kända saker som Astrid Lindgren sa var: Ge barnen kärlek, kärlek och mer kärlek så kommer folkvettet av sig själv. Jag tror att det funkar bra på IT-användare också.

Tillåtelse att ta risk och kunna göra riskbedömning

Ibland måste användarna utmana det befintliga ramverket för att verksamheten ska ta sig framåt. Kanske att vi behöver ta risk för att säkerställa en god kundupplevelse eller en utvecklingstakt som säkrar vår konkurrenskraft? Användarna behöver på egen hand kunna utvärdera vilken risk olika beteenden innebär, och när det är okej att vara kreativ, och när det är ett stenhårt nej.

Vi som jobbar med IT behöver hjälpa användarna att hålla koll på var gränsen går på vår arbetsplats för olika yrkesroller. De behöver alltså få koll på hur man klättrar på ett säkert sätt, snarare än få instruktionen att de inte får gå i närheten av klätterställningen.

Hjälp när det blir fel

Håll med om att det inte hade blivit någon vidare story om Ronja inte hade fått tillåtelse att ge sig ut och utforska världen utanför Mattisborgen. Och om Ronja inte hade fått hjälp i de situationer då det krisade hade berättelsen fått ett annorlunda slut.

I den digitala världen ställs vi inför kriminella nätverk som lägger oerhört stora resurser på att överlista oss, och vi kan inte lasta enskilda användare när de blir lurade. Cyberbrottslingar är oerhört mycket mer beräknande än grådvärgar – så det kan hända oss alla.

Så gör det enkelt för användaren att komma till er när det blir fel, och gör en konstruktiv debrief snarare än att leta syndabockar. Och är det en användare som har tagit en olämplig risk, var nyfiken på varför de tog risken och hur du kan hjälpa dem att få jobbet gjort på ett säkert sätt.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss