Molnet

IoT visar vägen mot en datadriven framtid

Digital omställning bör fokuseras till områden som bidrar till att driva kärnaffären

För ett antal år spåddes att vi skulle ha omkring 50 miljarder uppkopplade saker vid det här laget… Om den siffran stämmer eller inte kan vi inte veta säkert, för många av alla enheter är inte uppkopplade mot internet utan finns i stängda nät. Från självkörande truckar på ett lager, till vårdutrustning på sjukhus.

Men oavsett hur många saker som är uppkopplade mot internet idag så vet vi att IoT (Internet of Things) är viktigt för att öka takten på den digitala omställningen, och att uppkopplade saker gör det möjligt att arbeta datadrivet via en digital feedback-loop.

Interiör i ett datacenter

Det gäller att fokusera den digitala omställningen till områden som bidrar till att driva kärnaffären. Här kommer några tips på områden som kan vara relevanta för er verksamhet.

Data som gör oss smartare

Att arbeta datadrivet innebär att man samlar in data som genereras under tillverkning, eller nyttjande och underhåll av utrustning och tjänster. Målet är att insamlad data ska användas för att generera värde för kunderna genom att processer förädlas och förfinas samt att innovationskraften i verksamheten stärks. Den som arbetar datadrivet kommer också att agera utifrån en mer komplett bild av verkligheten, där beslut som fattas är insiktsdrivna snarare än impulsstyrda, eller fattade från en önskan om att implementera det senaste i teknikväg.

Analys av stora mängder ostrukturerade data från olika källor kan användas till allt från att förutse kundtillströmning i ett byggvaruhus, till att förutse servicebehov av en rulltrappa. När data om produkternas funktionsstatus sedan också kombineras med data kring hur de används – allt i realtid, skapas en databas med oändliga möjligheter till produktutveckling och kvalitetsförbättringar. Denna samling av data låter oss också förstå marknaden och kunder bättre genom att exempelvis kombinera kundinformation med faktureringsstatistik eller tredjeparts-information om marknadsutvecklingen.

Oscar Bexell Telia Cygate
"Det är data som flödar som driver digitaliseringen."

Oscar Bexell

Senior infrastrukturarkitekt

En infrastruktur som håller för hastigheten

För en konsument är det inte svårare än att öppna plånboken för att kunna skaffa sig den senaste telefonen, uppkopplade högtalare eller att börja använda nya molntjänster. För företag är det en tuffare utmaning att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Det finns gamla system att ta hänsyn till och alla investeringar behöver ske som en del av en större strategi. Många branscher har också lagar och regler att förhålla sig till, och dessa är trögrörliga till sin natur. För en organisation innebär varje ny tjänst eller pryl som lyfts in i it-miljön också en säkerhetsrisk.

Så hur kan vi se till att göra organisationer redo för den allt snabbare teknikutvecklingen så att det snabbt går att tillämpa och växla ut nyttan av den?

För att kunna vara snabbfotad behöver man bryta isär sin IT-miljö i olika lager, göra det enkelt att byta ut komponenter och integrera ett API-tänk i sin upphandlingsstrategi. Nya system som lyfts in i miljön ska kunna kommunicera med det övriga ekosystemet, och den data som samlas in via sensorer, fastighetssystem eller affärssystem måste kunna flöda på ett säkert och reglerat sätt, både inom och utanför den egna organisationen.

Skapa nytta i verksamheten med IoT

För att lyckas med IoT behöver man därför hålla sig nära verksamheten och jobba med effektmål. Snarare än att ha själva införandet som mätpunkt bör målsnöret vara när verksamheten har tagit till sig förändringen och kan dra fördelar av den nya tekniken. Det kan inte vara IT-avdelningen som själva avgör om ett initiativ är en framgång eller inte.

En framgångsfaktor för den som arbetar som digital strateg eller CIO är att ägna mer tid till att lyssna på kunderna och förstå deras behov än att utveckla de tekniska lösningarna.

För att kunna få en bra effekt av exempelvis en ny app behöver man först vara på det klara med på hur kravbilden ser ut och ersätta projektmål med effektmål. Tumregeln är att en lyckad digitalisering inte märks speciellt mycket hos användare.

Så länge ljuset i ett rum är tänt när vi vill att det ska vara tänt kommer vi inte sakna lampknappen. Så länge vi hittar rätt information och har koll på läget är vi nöjda med den digitala skolplattformen. Men om den krånglar och inte möter våra behov kommer vi längta tillbaka till tiden då man fick gräva fram skrynkliga lappar om skridskor och matsäckar från botten av barnens ryggsäckar.

Summering

IoT ökar takten i den digitala omställningen. För att vara konkurrenskraftig, och för att leva upp till kundernas och medborgarnas allt högre ställda krav, behöver alla företag och organisationer bli snabbare på att ta till sig ny teknik. IT-infrastruktur ska enkelt skalas åt alla håll, data måste kunna flöda mellan system på ett säkert sätt och dessutom vara möjlig att dela med tredje part.

Den som vill hålla sig i framkant upphandlar inte saker eller prylar, utan etablerar partnerskap som hjälper verksamheten på vägen mot att bli mer datadriven. Tillsammans med rätt partners får organisationer förmågan att förflytta sig i den takt och riktning man behöver.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur ditt företag kan hålla sig i framkant.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss