Molnet

Digitalisering för ett starkare Sverige

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

När det kommer till digitalisering har Sverige ett övergripande mål: “Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I denna text frågar sig Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, om det verkligen räcker. Det räcker inte att bara vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi behöver och har också möjlighet leda digitaliseringen och skapa innovationer inom området.

Fler tjänster från Telia CygateFrån valmöjlighet till nödvändighet

Den digitala transformationen erbjuder oändliga möjligheter att skapa förändringar. Men för att inte hamna på efterkälken är det nödvändigt med att modigt ledarskap.

Det handlar inte om kunskapsbrist utan om att skapa en vision som sedan drivs framåt.  Samtidigt är det av största vikt att man har modet och förmågan att ompröva besluten om det skulle bli nödvändigt. Vi måste våga!

Men människan då?

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi som påverkat oss människor på ett fundamentalt sätt. I omvärlden råder ett spänt geopolitiskt läge och i vår vardag är det vanligare än någonsin att vi ses, utan att ses. Digitaliseringens möjligheter och dess tekniska lösningar ställs på sin spets, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Här krävs det ökade insikter i mänskligt beteende och välmående för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas i samklang med tekniken. Men då krävs det också att vi förstår digitaliseringens egenskaper.

Det handlar inte om kunskapsbrist utan om att skapa en vision som sedan drivs framåt. Samtidigt är det av största vikt att man har modet och förmågan att ompröva besluten om det skulle bli nödvändigt. Vi måste våga!

Amy Loutfi

Professor i informationsteknologi

Börja i rätt ände

Det räcker inte med att komma till insikt om att processer borde digitaliseras. Förändringarna kan bara göras efter att först ha gjort ett gediget insiktsarbete. Det är ingen tävling som går ut på att bli bäst eller först med något nytt. En ineffektiv analog process resulterar högst troligt också i en ineffektiv digital process. Men, rätt utnyttjat så kan digitalisering vara ett fantastiskt verktyg som har förmåga att skapa ett ökat välstånd som kan få samhällen att blomstra.

Sverige står inte ensamt

Nationellt samordnande bestämmelser och regelverk skulle hjälpa många företag och intuitioner att utnyttja vårt lands rika mängd av välstrukturerade data. Men som medlemsstat i EU borde vi också hjälpa till att ta fram direktiv för regler kring nutida och framtida komplexa frågor som till exempel ansvarsfrågor kring AI, säkerhet och etik. Här gäller det att komma ihåg att regler för AI-etik alltid ska grunda sig på samma regler som gäller för mänsklig etik.

Just nu står vi på tröskeln till helt nya typer av tekniska framsteg och utmaningar, därför skulle läget kunna beskrivas som akut och det gäller att agera, vilket är fullt möjligt – för nu har vi momentum!

Amy är professor i informationsteknologi vid Örebro universitet. Hon är även digitaliseringsexpert i Omstartskommissionen.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss