Cybersäkerhet

Cyberhygien i kristider

Våra sju bästa råd för cyberhygien i kristider

Under de senaste åren känns det som om kriserna avlöst varandra. Regelbundet förmedlas viktig information från myndigheter och arbetsgivare. Tyvärr har det varit vanligt att felaktig information sprids genom inlägg och artiklar som ger felaktiga råd eller sprider falsk information.

Eftersom det vid kriser finns ett stort sug efter information utnyttjas dessa tillfällen av cyberkriminella, hackare och internet-troll. Under pandemin hände det vid flera tillfällen att webbplatser med information om Corona-viruset utnyttjades för att sprida datorvirus. Det förekom också fall där skräddarsydda meddelanden sändes ut till medarbetare i organisationer med uppdaterade ”arbeta-hemma-instruktioner”. Meddelanden som var falska innehöll datorvirus som spreds denna väg.

Det är därför extra viktigt att vara försiktig med vilka sidor och vilka meddelanden med bilagor man öppnar, även innehållet är mycket intressant och förefaller vara relevant och väl tajmat. Granska alltid avsändare extra noga och öppna inte bilagor från avsändare som är osäkra eller som du inte känner igen.

Följ gärna våra sju bästa råd för cyberhygien i kristider

  • Arbeta alltid med företagsinformation på en dator som är godkänd och kontrollerad av din arbetsgivare – hantera inte företagets information på datorer som inte godkänts av din arbetsgivare.
  • Lås in eller göm din dator om du inte är hemma.
  • Använd arbetsverktyg, lagring och lösningar som din arbetsgivare valt – samarbeta inte med kollegor genom arbetsverktyg som inte är godkända av din arbetsgivare och var försiktig med bilagor med känsligt innehåll i epost.
  • Anslut till internet genom en betrodd operatör, till exempel ditt bredband hemma eller över din mobiltelefon – undvik helst publika wifi-nät som till exempel café och restauranger.
  • Återanvänd inte samma lösenord till flera tjänster – använd gärna en lösenordshanterare som gör det enklare att hålla rätt på svårgissade lösenord.
  • Uppdatera din dator och alla applikationer – Uppdatering sker ofta automatiskt, men behöver ibland en extra knuff, vänta inte med att starta om datorn efter att ha installerat uppdateringar. Uppdateringen ger störst effekt om det installeras snabbt..
  • Granska avsändare och innehåll extra noga innan du öppnar sidor och information om aktuella krisämnen.

Vi finns på 20 orter i Sverige

Telia Cygate har kontor och framförallt kompetenta och engagerade medarbetare på över 20 orter i hela Sverige. Vi vill finnas nära er, våra kunder, och förstå er verksamhet och era kunder.

Kontakta oss