Säkerhet

Telia Cygate installerar övervakningskameror i Axfoods matvaruaffärer tillsammans med Ava Security

Ava säkerhetsövervakning

Effektvärde

Säkerhetsansvariga inom Axfood får åtkomst till systemet via webben eller mobilappar

Installationen kommer att öka effektiviteten i eventuell efterföljande undersökning med möjlighet till genomsökning över hela händelseförloppet med stöd av den metadata som sparas i form av händelser, individer eller fordon.

Korta ned tiden vid utredningar

Ava Aware möjliggör att snabbt dela händelser i realtid, men givetvis även delning av redan inspelad video.

Öka säkerhet i butik för kunder, säkerhetspersonal och anställda

Avas realtidsvarning och avvikelsedetektering.

Team från Telia Cygate

Hannes Eklöf, affärsansvarig, Peter Josefsson, tekniskt ansvarig, Håkan Rydberg, installation, Edin Masin, installation, Rolan Meijer, installation, Christofer Szimeister, installation

Axfood, Ava Security och Telia Cygate har inlett ett samarbete för att öka säkerheten i Axfoods matvaruaffärer. Bland butikerna som ska få ny kameraövervakning återfinns Hemköp och Willys. Syftet är att förhindra stölder och även att kunna upptäcka säkerhetshot innan de blir incidenter.

Glenny Särnström
Vi inom Axfood ser fram emot när den här säkerhetslösningen är installerad i flertalet av våra butiker, för ökad säkerhet för kunder, anställda och för lättare uppföljningsarbete vid eventuella butiksstölder. Även möjligheten att kunna utöka övervakningssystemet med sensorer för kyldiskar och avrinningsbrunnar med mera gör detta till ett system som Axfood kommer att nyttja och utveckla över lång tid framöver.

Glenny Särnström

Inköpschef indirekta tjänster Axfood AB

Detta möjliggörs av Avas realtidsvarning och avvikelsedetektering. Telia Cygate ansvarar för installation, support och säkerställande av att näten för dataöverföring håller högsta stabilitet och säkerhet. Installationen kommer att öka effektiviteten i eventuell efterföljande undersökning med möjlighet till genomsökning över hela händelseförloppet med stöd av den metadata som sparas i form av händelser, individer eller fordon. All data som samlas in via lösningen hanteras enligt rådande lagar och regler. Säkerhetsansvariga inom Axfood får åtkomst till systemet via webben eller mobilappar från var som helst i världen och utan speciell VPN-uppkoppling, programvara eller plugin.  

Enkel delning av videomaterial

Då samtliga kameror är kopplade till molntjänsten Ava Aware ges möjligheten att snabbt dela händelser i realtid, men givetvis även delning av redan inspelad video. Via en länk och ett lösenord kan därmed exempelvis myndigheterna se videomaterialet för att mycket snabbare än innan komma igång med en utredning.

Telia Cygates åtagande

Telia Cygates roll är att säkerställa utrullning, support och leverans till flertalet av Axfoods butiker och säkerställa att Ava-kamerorna alltid är uppkopplade och fungerar i butikernas nät. Ava Awares öppna API gör det möjligt att även koppla in externa IoT-sensorer för till exempel kylar och frysar eller passersystem till plattformen för visualisering eller larmning på specifika händelser. Systemet använder AI och är självlärande utifrån den data som löpande samlas in.
Vi fick ett uppdrag att på kort tid installera de första kamerorna i tre av Axfoods butiker och det gick fort med rätt kompetens. Det känns bra att systemet är så flexibelt och kan leva under lång tid framåt, säger Edin Masin, som arbetar som projektledare och installatör, på Telia Cygate.

 

Om säkerhetslösningen

  • Säkerhetsområdet övervakas av CCTV-kameror. 
  • Ava Security är en molnbaserad lösning med en stark AI-motor och intuitiv användarplattform och enkel koppling till lamcentraler. 
  • Omfattning: Ett hundratal butiker initialt samt egenägda butiker (Willys, Hemköp med flera). 
  • Produkter, installation via Telia Cygate Infra, Service & support. 
  • Utrullningstakt: Cirka 40-80 butiker per år. 
  • Ett samarbete för ökad säkerhet genomfört av www.avasecurity.com
    www.axfood.se www.teliacygate.se. 
  • Installationen har skett i överensstämmelse med gällande lagstiftning för kameraövervakning.
Andreas Lilja, Ava Security
Det här är ett av de större installationsprojekten med Avas kameror som vi gör tillsammans med Telia Cygate och Axfood AB. Vi är övertygade om att lösningen kommer att skapa trygghet i Axfoods butiker för anställda, säkerhetspersonal och kunder. Om en olycka eller ett brott skulle ske, tror jag att utredningsarbetet kommer att bli mycket effektivare och snabbare genom systemets möjligheter att snabbt och enkelt kunna hitta och dela filmbevis kring det som hänt.

Andreas Lilja

Regional Sales Manager Ava Security

Nyheter