Telia Cygate säkerhetsskydd
Cybersäkerhet

SSL-certifikat

Telia Cygate är tillsammans med Telia den enda svenska utfärdaren av SSL-certifikat, vi återförsäljer alltså inte andras certifikat utan köper du från oss får du svenska certifikat med hög trovärdighet, svensk support och mot faktura.

Olika typer av certifikat och betalningstider

Vi hjälper er att skydda er webbplats

Hanteringen av SSL-certifikat kan vara en utmaning med olika giltighetstider, typer av certifikat eller betalningsrutiner. Hos Telia Cygate får du starka certifikat med svensk support betalning mot faktura.

Beställ SSL-certifikat direkt via vår portal

Beställ ditt SSL-certifikat via Telia Cygates SSL-portal. Du kan beställa enskilda eller flera.

Beställ

Arbetsplats Telia Cygate

Handla certifikaten styckevis eller i egen portal

Köp dina SSL-certifikat på två olika sätt, antingen enskilt eller via Cygates portaltjänst för hantering av SSL-certifikat där du själv kan hantera utgivning av nya certifikat. Har du eller planerar du att skaffa fler än 5 certifikat rekommenderar vi portaltjänsten. Kontakta din säljare direkt eller mejla oss om du vill veta mer om våra tjänster för certifikat: PKIsupport@cygate.se

Den enda svenska utfärdaren av SSL

Telia Cygate är den enda svenska utfärdaren av SSL-certifikat vi återförsäljer alltså inte andras certifikat. Vi har hög säkerhet med svensk utgivning och validering samt årliga revisioner

Din webbplats är ditt viktgaste fönster mot kunderna

Vi kan SSL

Vår kombination av Telia och Telia Cygate, kommunikation och IT, är unik och gör att vi är er trovärdiga och stabila partner som levererar helhetslösning för en säker och robust digital infrastruktur. Vi kan hantera hela behovskedjan från rådgivning och konsultativt stöd till tekniska lösningar för såväl uppkoppling och kommunikation som nätverk, säkerhet och hybrid-IT. Här är några av de teknikområden vi jobbar med rörande SSL.

Säker design

Svensk support.

Enkel betalning

Du betalar mot faktura.

När du behöver certifikatet snabbt

Vi erbjuder snabb leveranstid.

Priserna

Konkurrenskraftiga priser (jämför oss gärna).

Bred portfölj inom säkerhet

Tillsammans med våra erbjudanden finns en hel portfölj med olika tjänster. De nationella tjänsterna levererade av Managed Security Services och vår konsultorganisation utgör grunden i våra erbjudanden. Till det har vi vår starka och flexibla konsultativa organisation som arbetar nära er.

Security Operations Center

Ligg steget före med vårt Security Operations Center. En tjänst som hjälper organisationer i alla storlekar att snabbt identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö, så att hoten snabbare kan avvärjas. Vi bevakar och skyddar under dygnets alla timmar.

Säkerhet från Telia Cygate

Därför behövs ett starkt säkerhetsskydd

Vi är alla potentiella måltavlor för cyberbrottslighet

I spåren av digitaliseringen med allt uppkopplat och integrerat gör sig den mörka sidan sig påmind. Att digitalisera verksamheter skapar förutsättningar för kriminella och cyberhoten blir allt mer innovativa. Cyberhoten behöver tas på större allvar, behovet av stark samverkan blir alltmer påtaglig. Telia Cygate tillsammans med Telia och våra samarbetspartners, har kunskap och förmåga som krävs för att möta hoten samt att stötta verksamheter att ligga steget före de kriminella.

Fördelar med en helhetsförståelse

Verksamhetsförståelse

Med Telia Cygate och Telia får du en partner som förstår helheten, från traditionell IT till digitalisering.

Säkerhet överallt

Vår breda, djupa kunskap och erfarenhet inom nätverk, säkerhet och hybrid-IT (datacenters, server, klient och moln), ger stor trygghet i våra leveranser.

Ökad hotbild

Att vara en del av Telia-koncernen som arbetat med nationella hotbilder under många år medför en unik samlad styrka.

Kontakta oss

Kontakta din säljare direkt eller mejla oss om du vill veta mer om våra tjänster för certifikat.

Relaterat